Хмарні сервіси в освіті

Тема: «Хмарні сервіси в освіті». 2014-2017 рр.

Мета роботи: розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.

Об'єктом дослідження є: процес проектування та використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.

Предметом дослідження є: модель використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.

Завдання:

 • визначити основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу;
 • розробити та впровадити моделі хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу;
 • конструювати діяльність учнів і вчителів, організації їх взаємодії у хмаро орієнтованому навчальному середовищі під час проведення поурочного навчання, факультативних занять, підготовки до учнівських олімпіад, захисту робіт МАН, конкурсів тощо;
 • проаналізувати використання електронних освітніх ресурсів у хмаро орієнтованому навчальному середовищі;
 • розробити методичні рекомендації щодо використання хмаро орієнтованого навчального середовища в системі загальної середньої освіти;
 • розробити організаційну та методичну підтримку навчально-виховного процесу та управлінської діяльності в ЗНЗ, що включає розробку необхідної документації, планування, моніторинг і контроль з використанням технологій хмарних обчислень.

Учасники:

НВК № 240 «Соціум» м. Києва, Ліцей № 157 м. Києва, Спеціалізована школа № 210 з поглибленим вивченням російської мови м. Києва, гімназія «Оболонь» м. Києва, спеціалізована школа № 14 з поглибленим вивченням німецької мови м. Києва, Загальноосвітній навчальний заклад № 225 м. Києва, спеціалізована школа № 20 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови з 1 класу м. Києва, Броварська гімназія ім. С. І. Олійника Київської області, Заліщицька державна гімназія Тернопільської області, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Вінницької міської ради, Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована школа 1-ІІІ ступенів № 1» Шосткинської міської ради Сумської області, Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, Миропільська гімназія Романівського району Житомирської області, Школа І-Ш ступенів № 126, Жовтневого району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 «ЗОШ І-Ш ступенів -гімназія» Хмельницької області, КЗ Лисичанська спеціалізована школа І-Ш ступенів Лисичанської міської ради Луганської області, Спеціалізована школа № 214 з поглибленим вивченням економіки та інформатики м. Києва, НВО «Освіта» м. Ірпінь Київської області, Херсонська гімназія № 1 Херсонської міської ради Херсонської області, Скадовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Скадовської міської ради Херсонської області, Городищенський економічний ліцей Городищенської районної ради Черкаської області, Пальмірську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області, Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 33 імені В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області, Гімназія № 172 «Нивки» Шевченківського району м. Києва, Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, Верхньодніпровська спеціалізована школа № 1 І-ІІІ ступенів з поглибленням вивчення іноземних мов Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області, Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської ради Сумської області, Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської ради Сумської області, Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської області, Навчально-виховний комплекс № 10 м. Хмельницького, Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради Сумської області, Красноармійський навчально-виховний комплекс м. Красноармійська Донецької області

Науково-методичне забезпечення:

 1. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / за заг. ред. С. Г. Литвинової. – К. : ЦП «Компринт», 2015. – 160 с.
 2. Литвинова С. Г. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : монографія / С. Г. Литвинова – К. : Компринт, 2016. – 354 c.
 3. Литвинова С. Г. Методика проектування та використання хмаро орієнтованого навчального середовища ЗНЗ : методичні рекомендації / С. Г. Литвинова. – К. : Компринт, 2015. – 280 с.
 4. Програма факультативу «Хмарні сервіси Office365» / С. Г. Литвинова, А. С. Абросімова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 4 (124) – С. 6-12.
 5. «Хмарні сервіси Office365» : навч. посіб. / [С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна] / за заг. ред. С. Г.Литвинової. – К. : Компринт, 2015. – 170 с.
 6. Інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. для студентів / [С. Г. Литвинова, О. Г. Кузьмінська, Т. П. Саяпіна] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України. – К. : Компринт, 2015. – 340 с.

Проміжні результати: статистика проекту (рис. 1-3).

1.png

Рис. 1. Кількісний склад учасників проекту

2.png

Рис. 2. Кількість проведених уроків з використанням хмарних сервісів

3.png

Рис. 3. Кількість ЕОР розміщених у сховищі для організації навчання учнів

Підсумковий звіт за результатами здійснення дослідно-експериментальної роботи було презентовано у вересні 2017 року на базі Навчально-виховного комплексу № 10 м. Хмельницького. На заході були присутні понад 130 вчителів-предметників.
Загалом було організовано й проведено понад 25 науково-методологічних та практичних заходів.
Висновки
Аналіз досягнутих результатів засвідчує, що поставлені мета та завдання дослідно-експериментальної роботи виконані повністю.
Впровадження новітніх ІКТ в освітній процес закладів загальної середньої освіти, зокрема хмаро орієнтованого навчального середовища, дали позитивну динаміку розвитку управлінського компоненту школи, організації освітнього процесу, активізації освітньої діяльності здобувачів освіти.
Обґрунтована та розроблена методика використання хмаро орієнтованого навчального середовища у закладах загальної середньої освіти, що може бути дієвим інструментом у формуванні навчальної мобільності здобувачів загальної середньої освіти.
Освітній процес з використанням хмарних сервісів є системою науково- методичних, педагогічних заходів на засадах використання новітніх ІК- технологій, спрямованих на розвиток особистості учня шляхом формування його предметних та ІК-компетентностей, а освітня діяльність педагогів і учнів має всі ознаки інноваційної.
У процесі реалізації проекту розроблено факультатив «Хмарні сервіси Office 365» для учнів 5-8 класів, який успішно впроваджується в освітній процес закладів загальної середньої освіти.
НАКАЗ МАН України Про завершення дослідно-експеримевтальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті»