Комп'ютерно-орієнтована система управління якістю електронних освітніх ресурсів для загальноосвітніх навчальних закладів

 Науково-педагогічний експеримент регіонального рівня

«Комп'ютерно-орієнтована система управління якістю електронних освітніх ресурсів для загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ)»

на базі Херсонського державного університету, пілотних загальноосвітніх навчальних закладів (2013-2017 рр.)

1. Мета експерименту: на основі визначених критеріїв якості електронних освітніх ресурсів розробити методику оцінювання якості ЕОР та експериментально перевірити її ефективність у навчально-виховному процесі пілотних загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Предмет дослідження: методика оцінювання якості електронних освітніх ресурсів відкритого навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Експериментальна база.

Статус експерименту: Регіональний.

За рішенням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (наказ № 504 від 24.10.2013 р.) для проведення експериментальних педагогічних досліджень затверджено перелік пілотних загальноосвітніх закладів:

 • Херсонський державний університет;
 • Херсонський фізико-технічний ліцей;
 • Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради;
 • Херсонський Академічний ліцей імені О.В. Мішукова при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради;
 • Херсонська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30.

5. Організаційно-кадрове забезпечення науково-експериментальної роботи.

Наукове керівництво:

 • від Херсонського державного університету – д.пед.н., проф. член-кореспондент НАПН України Співаковський Олександр Володимирович;
 • від Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – д.пед.н., с.н.с. Шишкіна Марія Павлівна.

Відповідальні виконавці:

 • від Херсонського державного університету – к.ф.-м.н., доц. Кравцов Геннадій Михайлович;
 • від Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – к. пед.н., с.н.с. Носенко Юлія Григорівна.

6. Гіпотеза дослідження Розроблення критеріїв якості електронних освітніх ресурсів (ЕОР), обґрунтування організаційних форм запровадження методики оцінювання якості ЕОР у навчально-виховному процесі дозволить створити підґрунтя для проведення моніторингу й управління якістю ЕОР у загальноосвітньому навчальному закладі. Управління якістю ЕОР сприятиме підвищенню якості навчально-виховного процесу.

7. Завдання експерименту:

 1. Забезпечити організаційну, інформаційно-комунікаційну, науково-методичну та матеріально-технічну підтримку учасників експерименту.
 2. Розробити показники і критерії якості ЕОР та експериментальним шляхом перевірити ефективність їх застосування для моніторингу якості ЕОР.
 3. Обґрунтувати організаційні форми запровадження методики оцінювання якості електронних освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі ЗНЗ.
 4. Розробити рекомендації з використання методики оцінювання якості електронних освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі ЗНЗ.

8. Теоретико-методологічні засади та основні ідеї експерименту.

Забезпечення якості навчання є одним з першочергових завдань системи освіти України. Якість процесу навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій безпосередньо залежить від якості електронних освітніх ресурсів (ЕОР), використання яких забезпечує підтримку навчального процесу.

Забезпечення постійного зростання або підтримка на високому рівні показників якості навчання може бути досягнуто шляхом упровадження системи управління якістю навчального процесу. Для проведення моніторингу якості ЕОР, що є складовою системи управління якістю навчання, важливою задачею стає визначення показників якості ЕОР та опрацювання організаційних форм запровадження методики оцінювання якості ЕОР у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

Дослідно-експериментальна робота ґрунтується на основних положеннях системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних систем і процесів; положеннях психолого-педагогічної науки в галузі використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі, компетентного підходу, загальнонаукових методах дослідження.

9. Методи та програмно-інструментальні засоби експерименту

При оцінювання якості ЕОР за формою організації використовується метод експертних оцінок. Цей метод застосовується для отримання кількісних оцінок якісних характеристик, параметрів та властивостей.

Для проведення експертизи ЕОР за методом експертних оцінок створюється експертна комісія. До складу експертної комісії залучаються провідні вчителі-методисти загальноосвітніх закладів та викладачі Херсонського державного університету. Результати експертного оцінювання оформлюються у вигляді окремого документу.

При формуванні складу експертної комісії та опрацюванні експертиз використовується метод Дельфи.

Оскільки ЕОР є засобами навчального призначення і при цьому є програмними продуктами, то експертиза якості електронних освітніх ресурсів повинна бути багаторівневою з урахуванням їх класифікаційних ознак. Тому якість ЕОР потрібно аналізувати за техніко-технологічними, психолого-педагогічними та дизайн-ергономічними ознаками.

10. Основні висновки та результати.

 1. Розроблено інструментарій проведення педагогічного експерименту з визначення методики оцінювання якості електронних освітніх ресурсів (ЕОР), що використовуються у навчально-виховному процесі ЗНЗ.
 2. Створено склад експертної комісії з досвідчених викладачів та фахівців з ІКТ загальноосвітніх навчальних закладів (28 чол.).
 3. Виокремлено 16 типів ЕОР та визначено вагові коефіцієнти за методикою середньозваженого оцінювання.
 4. Визначено 25 основних показників якості ЕОР та їх належність до визначених типів ЕОР.
 5. Розроблено методику оцінювання якості ЕОР, що визначає основу управління якістю ЕОР у загальноосвітніх навчальних закладах.
 6. В ході формувального етапу педагогічного експерименту здійснено апробацію методики оцінювання ЕОР в пілотних загальноосвітніх навчальних закладах.
 7. Встановлено, що розроблена методика визначає основу управління якістю ЕОР у навчальних закладах, зокрема для відкритого і дистанційного навчання.

В експерименті задіяні:

Херсонський державний університет і 4 ЗНЗ м.Херсон і Херсонської області, 28 вчителів (експертів), більш як 50 ЕОР.

Відзнаки та нагороди:

 • Диплом І ступеня VII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті», Київський Палац дітей та юнацтва, 2015 р., м. Київ.
 • Диплом І ступеня VІII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті», Київський Палац дітей та юнацтва, 2016 р., м. Київ.