Розумники

Тема: «Розумники» (Smart Kids). 2014-2017 рр.

Мета дослідження: створення умов використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і електронних освітніх ресурсів під час навчання учнів початкової школи.

Об’єкт дослідження: процес організації навчального середовища початкової школи з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та електронних освітніх ресурсів.

Предмет дослідження: модель використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та електронних освітніх ресурсів (ЕОР) у навчальному середовищі початкової школи.

Завдання:

 • проаналізувати теорію і практику використання сучасних ІКТ та ЕОР у навчальному середовищі початкової школи;
 • розробити й апробувати модель використання сучасних ІКТ в навчанні, зокрема електронних освітніх ресурсів «Математика 1 клас», «Українська мова 1 клас» тощо, із застосуванням інтегрованих планшетів Palace Hill, програми роботи в локальній мережі Classroom;
 • визначити відповідність ЕОР новому Державного стандарту початкової середньої освіти;
 • визначити умови забезпечення Експерименту: нормативно-правові, організаційні, методичні, кадрові та критерії результативності використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і електронних освітніх ресурсів у навчальному середовищі початкової школи;
 • підготувати учнів і вчителів початкових класів до використання ЕОР на інтегрованих планшетах у навчально-виховному процесі початкової школи;
 • визначити якість забезпечення експерименту за основними критеріями результативності використання сучасних ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи;
 • розробити науково-методичні рекомендації для учнів і вчителів щодо використання ЕОР на інтегрованих планшетах у навчально-виховному процесі початкової школи.

Учасники:

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 14 з поглибленим вивченням німецької мови з першого класу м. Києва, Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 225 м. Києва, Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради» Волинської обл., Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 Модеста Левицького Луцької міської ради» Волинської обл., Комунальний заклад освіти «Дніпропетровська міська спеціалізована школа №144 з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій» Дніпропетровської міської ради, Лишнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Макарівського району Київської обл., Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 269 з поглибленим вивченням французької мови м. Києва

Науково-методичне забезпечення:

 1. Мельник О. М. «Педагогічне проектування ЕОІР для учнів початкової школи» – Київ: КОМПРИНТ, 2016. – 78 с.
 2. Литвинова С. Г., Мельник О. М. Використання електронних освітніх ігрових ресурсів у навчально-виховному процесі початкової школи: методичні рекомендації. – Київ: КОМПРИНТ, 2016. – 84 с.
 3. Мельник О. М. Зарубіжний досвід упровадження електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – серія: Педагогіка. – Мелітополь, 2014. – №2 (13). – С. 345-355.
 4. Мельник О. М. Досвід України з використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць / Редрада. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 16 (23) . – С. 132-140.
 5. Мельник О. М. Розвиток електронних освітніх ресурсів для організації навчально-виховного процесу в системі початкової освіти // Початкова школа. – 2015. - №5. – С. 40-44.
 6. Мельник О. М. Психолого-педагогічні методи визначення ефективності впровадження планшетів та електронних освітніх ресурсів навчального призначення для учнів перших класів // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2015. – Вип. 84, С. 121-125.
 7. Мельник О. М. Аналіз базових термінів та понять, які використані у дослідженні з питань проектування електронних освітніх ресурсів навчального призначення // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. /Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2015. – №83 (ІІ). – С. 83-87.
 8. Мельник О. М. Основи визначення ефективності використання електронних освітніх ресурсів і планшетів у навчально-виховному процесі початкової школи // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2015. - №8 (128) – С. 47-51.
 9. Мельник О. Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності навчально-виховного процесу з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів для учнів молодших класів // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фіз.-мат. і технол. освіти. Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 195-201.
 10. Melnyk O. M. The Factor-criteria Model of Assessment of Electronic Educational Resources in Mathematics for Primary School Students [online] // Інформаційні технології і засоби навчання – 2016. – №2 – 52. – URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1370.
 11. Мельник О. М. Модель електронного освітнього ресурсу для учнів початкової школи // Інформаційні технології і засоби навчання, 2016 . – Том 53, №3. – С. 28-37.
 12. S. Lytvynova, O.Melnyk: Professional Development of Teachers Using Cloud Services During Non-formal Education. Proc. of 1st Workshop 3L-Person'2016, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016, URL: http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_51.pdf.
 13. Мельник О. Н. Анализ результатов Всеукраинского исследования вопросов применения информационно-коммуникационных технологий в начальной школе // Педагогический поиск. – 2015. - №4 (27) декабрь. – С. 95-99.

Статистичні дані проекту:

11.png

Рис. 1. Кількість експериментальних майданчиків

22.png

Рис. 2. Кількість учасників проекту

33.png

Рис. 3. Кількість ігрових електронних освітніх ресурсів для початкової школи 

Особливості проекту:

Особливістю проекту «Розумники» є використання у навчально-виховному процесі початкової школи електронних освітніх ігрових ресурсів.

Електронні освітні ігрові ресурси – це різновид електронних освітніх ресурсів навчального призначення, що поєднує пізнавальну та розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал та компетентнісні завдання з певного предмету, подані в ігровій формі.

З метою узагальнення даних було здійснено аналіз та класифікацію електронних освітніх ресурсів для учнів початкової школи (рис. 4).

4.png

Рис. 4. Класифікація ЕОР для учнів початкової школи

Висновки:

Аналіз досягнутих результатів засвідчує, що поставлені мета та завдання дослідно-експериментальної роботи за темою «Розумники» (Smart kids) виконані в повному обсязі.

Впровадження новітніх ІКТ у навчально-виховний процес початкової школи, зокрема електронні освітні ігрові ресурси (ЕОІР), дали позитивну динаміку розвитку пам’яті учнів, стійкості їх уваги, рівня навчальних досягнень, що в підсумку є загальним позитивним результатом експерименту.

Обґрунтована та розроблена методика використання ЕОІР у початковій школі та інструментарій оцінювання уроку з використання ЕОІР, що може стати дієвим інструментом в удосконаленні навчально-виховного процесу початкової школи.