Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)

Тема: «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» на 2017 - 2022 роки

Мета дослідження: формування навчального середовища початкової школи з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів.

Об’єкт дослідження: процес формування навчального середовища початкової школи з використання електронних освітніх ігрових ресурсів.

Предмет дослідження: технологія використання електронних освітніх ігрових ресурсів у навчальному середовищі початкової школи.

Завдання:

 1. Проаналізувати теорію і практику використання сучасних ЕОІР у навчальному середовищі початкової школи.
 2. Розробити й апробувати модель використання сучасних ЕОІР для навчання учнів початкової школи.
 3. Визначити відповідність ЕОІР новому Державного стандарту початкової загальної освіти.
 4. Визначити умови забезпечення дослідно-експериментальної роботи: нормативно - правові, організаційні, методичні, кадрові та критерії результативності використання ЕОІР у навчальному середовищі початкової школи.
 5. Підготувати учнів і вчителів початкових класів до використання ЕОІР у навчально-виховному процесі початкової школи.
 6. Визначити якість забезпечення дослідно-експериментальної роботи за основними критеріями результативності використання ЕОІР у навчально- виховному процесі початкової школи.
 7. Розробити науково-методичні рекомендації для вчителів щодо використання ЕОІР у навчально-виховному процесі початкової школи.

Учасники:

94 заклади загальної середньої освіти Волиньської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва.

Науково-методичне забезпечення:

 1. Литвинова С. Г., Мельник О. М. Використання електронних освітніх ігрових ресурсів у навчально-виховному процесі початкової школи: методичні рекомендації. – Київ: КОМПРИНТ, 2016. – 84 с.
 2. Мельник О. М. Зарубіжний досвід упровадження електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – серія: Педагогіка. – Мелітополь, 2014. – №2 (13). – С. 345-355.
 3. Мельник О. М. Основи визначення ефективності використання електронних освітніх ресурсів і планшетів у навчально-виховному процесі початкової школи // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2015. - №8 (128) – С. 47-51.
 4. Мельник О. Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності навчально-виховного процесу з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів для учнів молодших класів // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фіз.-мат. і технол. освіти. Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 195-201.
 5. Мельник О. М. Модель електронного освітнього ресурсу для учнів початкової школи // Інформаційні технології і засоби навчання, 2016 . – Том 53, №3. – С. 28-37.
 6. S. Lytvynova, O.Melnyk: Professional Development of Teachers Using Cloud Services During Non-formal Education. Proc. of 1st Workshop 3L-Person'2016, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016, URL: http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_51.pdf.
Відповідно до Програми експерименту протягом вересня 2019 р. – червня 2021 р. здійснено другий етап дослідження. У 2020 році під час суворих карантинних обмежень, спричинених COVID-19, завдання скориговано - додано аспект організації дистанційного навчання учнів початкової школи з використанням електронних освітніх ресурсів. Завдання другого етапу виконано у повному обсязі. Звіт про результати експериментального дослідження керівника проекту Світлани Литвинової.