Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі

Тема: «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» (Clever: School of Natural and Mathematical Sciences) 2016-2019 рр. (Наказ МОН України)

Завдання:

 1. Визначити та обґрунтувати основи педагогічного проектування комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичних дисциплін в загальноосвітньому навчальному закладі.
 2. Визначити показники ефективності комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання на основі системного аналізу особливостей організації навчального процесу з природничо-математичних дисциплін в загальноосвітньому навчальному закладі.
 3. Розробити та впровадити варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичних дисциплін в загальноосвітньому навчальному закладі.
 4. Конструювати діяльність учнів і вчителів, організацію їх взаємодії у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі під час проведення поурочного навчання, факультативних занять, конкурсів, підготовки до учнівських олімпіад, захисту робіт Малої академії наук тощо.
 5. Проаналізувати використання систем комп’ютерної математики, електронних освітніх ресурсів у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі.
 6. Розробити критерії експертного оцінювання варіативних моделей комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичних дисциплін у загальноосвітньому навчальному закладі.
 7. Розробити методичні рекомендації щодо використання варіативних моделей комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища навчання предметів природничо-математичних дисциплін у системі загальної середньої освіти.

База експерименту:

У дослідно-експериментальній роботі передбачається участь загальноосвітніх навчальних закладів на підставі клопотань департаментів (управлінь) освіти і науки та вищих навчальних закладів.
Загальноосвітні навчальні заклади, що беруть участь у дослідно-експериментальній роботі (станом на 2017 рік).

 • Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
 • Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області
 • Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
 • Рівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» Рівненської міської ради
 • Ліцей № 15 міста Чернігова
 • Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Летичівської районної ради Хмельницької області
 • Комунальний заклад «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»
 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Вінницької міської ради
 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Городище Ківерцівського району Волинської області
 • Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю» Дніпропетровської міської ради
 • Одеська приватна гімназія «Мрія»
 • Шосткінський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткінської міської ради Сумської області
 • Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Шосткінської міської ради Сумської області
 • Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області
 • Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. М. Островського Хмельницької області
Вищі навчальні заклади, що беруть участь у дослідно-експериментальній роботі (станом на 2017).   
 • Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • Вінницький національний технічний університет
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
 • Черкаський державний технологічний університет
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 • Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
 • Запорізький національний університет
 • Рівненський державний гуманітарний університет
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
 • Інноваційно-комп’ютерний центр Вінницького національного технічного університету.
 • Науково-дослідна лабораторія «Змісту, методів і засобів навчання природничих дисциплін» Рівненського державного гуманітарного університету 
 • Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»
Дошкільні навчальні заклади, що беруть участь у дослідно-експериментальній роботі (станом на 2017 рік).
 • Одеський приватний НВК «Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад «Мрія»
 • Дошкільний навчальний заклад №72 Вінницької міської ради
 • Дошкільний навчальний заклад №7 Вінницької міської ради

У ході експериментальної роботи планується поширення досвіду та співпраця в рамках міжнародної проектної діяльності з: Вищою школою інформаційних технологій в Катовицях (Wyższа Szkołа Technologii Informatycznych w Katowicach); Сілезьким університетом в Катовицях (Uniwersytet Śląski w Katowicach); ІІ ліцеєм імені Емілії Платер в місті Сосновець (II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu); IV ліцеєм імені Станіслава Сташиця в місті Сосновець (IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu)

Науково-методичне забезпечення:

 1. Гриб'юк, О.О. Використання систем комп’ютерної математики у контексті моделі змішаного навчання / Гриб'юк, О.О. і Юнчик, В.Л. // Математика. Інформаційні технології. Освіта. Збірник статей, 2. – 2015. – С. 52-71.
 2. Гриб'юк, О.О. Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах / Гриб'юк, О.О. // Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – 2015. –  С. 38-50.
 3. Гриб'юк, О.О. Когнітивна теорія комп’ютерно орієнтованої системи навчання природничо-математичних дисциплін та взаємозв’язки вербальної і візуальної компонент / Гриб'юк, О.О. // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 36 (64). – 2015. – С. 158-175.
 4. Гриб'юк, О.О. Система динамічної математики GeoGebra як засіб активізації дослідницької діяльності учнів / Гриб'юк, О.О., Юнчик, В.Л. // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (4). – 2015. – С. 163-167.
 5. Гриб'юк, О.О. Розв’язування евристичних задач в контексті STEM-освіти з використанням системи динамічної математики GeoGebra / Гриб'юк, О.О., Юнчик, В.Л. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (43). –2015. – С. 206-218.
 6. Grybyuk O. Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry // Proceedings of the First International conference on Eurasian scientific development. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 46-53.
 7. Гриб’юк О.О. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління. “Science”, the European Association of pedagogues and psychologists. International scientific-practical conference of teachers and psychologists “Science of future”: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. Prague (Czech Republic), the 5th of March, 2014/ Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Prague, 2014, Vol.1. 276 p. - S. 190-207.
 8. Гриб’юк О.О. Процес розгортання хмарного середовища навчального закладу у контексті підтримки безпеки мережі. / Гриб’юк О.О.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова., 2015. – №15(22) – С. 121 – 126.
 9. Гриб’юк О.О. Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики в контексті підвищення якості освіти// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.31, Том IV (46): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Гнозис, 2013. – С. 110-123.

Очікувані результати

 1. Проектування та розгортання комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів, призначених для організації дослідницької експериментальної роботи.
 2. Розроблення варіативних моделей використання комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу загальноосвітнього навчального закладу.
 3. Розроблення механізму оцінювання використання комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу загальноосвітнього навчального закладу, дидактичних і навчально-методичних матеріалів у навчально-виховному процесі під час експерименту та після закінчення експерименту.
 4. Розроблення методичних рекомендацій щодо використання комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу загальноосвітнього навчального закладу, а також дидактичних і навчально-методичних матеріалів.