Х Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2022. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Х Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2022. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

4 листопада 2022 року відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2022. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». Цього року – дистанційно, в режимі відео-конференції.

Організатори заходу: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Київський національний університет будівництва і архітектури.

Тематика конференції охоплювала організаційні, технічні, технологічні, дидактичні, методичні питання використання LMS Moodle у закладах вищої освіти, в системі підготовки і підвищення кваліфікації, у процесі неперервного навчання, та включала такі змістові напрями:

  • досвід упровадження й використання системи Moodle у дистанційному навчанні та мережній підтримці навчального процесу;
  • розвиток системи Moodle, створення і використання нових модулів Moodle, інтеграція Moodle з іншими програмними засобами;
  • організаційно-педагогічні та методичні проблеми використання платформи Moodle.

На конференцію було подано понад 40 доповідь, з яких у результаті рецензування та оцінювання програмним комітетом було відібрано 22. У роботі програмного комітету взяли участь 4 доктори і 8 кандидатів наук.

Доступ до матеріалів доповідей і відео-записів виступів на сайті конференції є вільним і не потребує реєстрації: https://2022.moodlemoot.in.ua/

MoodleMoot – це традиційна назва конференцій, які в усьому світі проводяться користувачами Moodle. Процедура їх проведення має характерні особливості, головною з яких є публікація доповідей на сайті конференції, що створюється на платформі Moodle. Для цього кожному доповідачу надаються права викладача в його курсі Moodle, де він може розмістити повний текст доповіді та необхідні ілюстративні матеріали, а також має зворотній зв'язок з аудиторією.

Україномовний формат конференції MoodleMoot Ukraine організований і проводиться в Україні з 2013 р., за участю Київського національного університету будівництва і архітектури та Інституту цифровізації освіти НАПН України.

Сайти конференцій MoodleMoot Ukraine працюють і по завершенню конференції, сприяючи обміну досвідом і співпраці усіх користувачів цієї платформи.

Проведений захід, що вже став традиційним для української спільноти користувачів Moodle, сприяє налагодженню й зміцненню співробітництва між розробниками, науково-педагогічними, педагогічними працівниками в сфері використання й вдосконалення цієї платформи; обміну позитивним досвідом; обговоренню і спільному пошуку вирішення проблем, пов’язаних з упровадженням дистанційного навчання; подальшому розвитку і впровадженню цифрових технологій у заклади вищої та післядипломної освіти.

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.