Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України

19 березня 2015 року відбулась Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Пріоритетними напрямами роботи конференції визначено дослідження інформаційно-комунікаційних технологій відкритої освіти; ІКТ в управлінні та інформаційно-ресурсному забезпеченні освіти і науки; проблем проектування та використання сучасних засобів навчання. На конференцію були запрошені члени Президії НАПН України А.М.Гуржій, О.І.Ляшенко, вчителі-практики з різних областей України, представники спільних науково-дослідних лабораторій, аспіранти, докторанти, співробітники Інституту. На пленарному засіданні виступив учений секретар Відділення загальної середньої освіти Мальований Ю.І. Під час роботи трьох секцій було виокремлено найкращі доповіді аспірантів та співробітників, які відмічено грамотами Інституту.

Анонси та оголошення

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

Інститут цифровізації освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад в наукових підрозділах. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, здобули вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня. На заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

  • завідувача відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • головного наукового співробітника – доктор наук;
  • провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • завідувача сектору – доктор філософії (кандидат наук)
  • наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду;
  • молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Учасник конкурсу повинен мати результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.


І ОНЛАЙН ШКОЛА "ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

Пані та панове! Запрошуємо долучитися в якості учасників до онлайн школи та підвищити рівень своєї цифрової компетентності!

Онлайн школа "Цифрові технології в наукових дослідженнях" є волонтерською ініціативою та проводиться з метою підвищення рівня цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів.