Звітна наукова конференція ІІТЗН НАПН України

19 березня 2015 року відбулась Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Пріоритетними напрямами роботи конференції визначено дослідження інформаційно-комунікаційних технологій відкритої освіти; ІКТ в управлінні та інформаційно-ресурсному забезпеченні освіти і науки; проблем проектування та використання сучасних засобів навчання. На конференцію були запрошені члени Президії НАПН України А.М.Гуржій, О.І.Ляшенко, вчителі-практики з різних областей України, представники спільних науково-дослідних лабораторій, аспіранти, докторанти, співробітники Інституту. На пленарному засіданні виступив учений секретар Відділення загальної середньої освіти Мальований Ю.І. Під час роботи трьох секцій було виокремлено найкращі доповіді аспірантів та співробітників, які відмічено грамотами Інституту.

Анонси та оголошення

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.


Інститут цифровізації освіти НАПН України запрошує на навчання до аспірантури та докторантури.

Підготовка докторів філософії та докторів наук в Інституті здійснюється в галузі знань "01 Освіта/Педагогіка", зі спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки", спеціалізації "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті".


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.