Міжнародні конференції

Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» (ICTERI) 

Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» 

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ) 
Науково-практичної конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»


Всеукраїнські конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь»

Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»


Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниПовернення до списку

Впровадження результатів наукових досліджень ІІТЗН НАПН України в освітню практику