ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2023»

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2023»

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2023»

21 листопада 2023 року в онлайн форматі заплановано проведення ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ – 2023».

ФОТО_1 Презентація проєктів для молодих вчених 2023.jpg

Напрями роботи конференції

 1. Сучасний стан і перспективи використання цифрових технологій в освіті та інших галузях.
 2. Актуальні проблеми соціальної та політичної психології.
 3. Освітній процес в умовах воєнного стану: проблеми та шляхи вирішення.
 4. Сучасні проблеми в галузі енергетики.
 5. Інтеграції молодих вчених у міжнародний науковий простір: досвід та перспективи.
В межах конференції заплановано проведення майстер-класу «Застосування ШІ для наукових досліджень»

Організатори конференції:

 • Рада молодих вчених НАПН України
 • Рада молодих учених при МОН України
 • Рада молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України
 • Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
 • Рада молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
 • Рада молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Рада молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України
 • Рада молодих вчених Міжрегіональної Академії управління персоналом
 • Офіс підтримки вченого
 • Рада молодих вчених ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
 • Рада молодих вчених Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
 • Рада молодих вчених Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України
 • Державний університет «Житомирська політехніка
 ФОТО_2 Оголошення майстер клас 2023.jpg

Важливі дати

Заповнення реєстраційної форми, завантаження матеріалів – до 11.11.2023 р.

Включення доповідей до програми конференції – до 15.11.2023 р.

Робота конференції – 21.11.2023 р.

Виготовлення збірника матеріалів – до 20.12.2023 р.

Форми участі у конференції: доповідач, доповідач з публікацією матеріалів у збірнику; слухач; слухач з публікацією матеріалів у збірнику.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Організаційний внесок: участь у конференції та публікація матеріалів у збірнику безоплатна!

Передбачено електронні сертифікати зареєстрованим учасникам конференції.

Конференція буде проводитися в онлайн форматі, зареєстрованим учасникам перед початком конференції буде надіслано покликання на приєднання.

Реєстрація на конференцію

Для участі у конференції потрібно:

1) заповнити реєстраційну форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi37rqodV7JS5w1Q7ClJ9ei9ObpSDrH_RjGjte8itpZeu7ZQ/viewform;

2) завантажити тези чи статтю.

Автори публікацій – молоді дослідники до 35 років включно (вік співавторів необмежений), доктори наук – 40 років включно.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в конференції та опублікувати свої доповіді у збірнику матеріалів конференції. Збірнику конференції буде присвоєно ISBN. Завантажити його можна буде з Сайту http://www.uintei.kiev.ua/page/materialy-konferenciy та з Електронної бібліотеки НАПН України http://lib.iitta.gov.ua.

Вимоги до оформлення матеріалів

При оформленні тез чи статей організатори просять дотримуватися таких технічних вимог:

 • редактор тексту – Microsoft Word;
 • розмір аркуша паперу – А4 (210х297 мм);
 • поля: згори, знизу, зліва і справа – 2,0 см;
 • колонтитули – 1 см;
 • шрифт тексту – Times New Roman (розмір – 14 пт) чорного кольору, звичайний;
 • міжрядковий інтервал – 1;
 • абзац: вирівнювання за шириною; перший рядок – абзацний відступ 1 см.
 • у тексті обов’язкові посилання на використані літературні джерела (наприклад: [4]), перехресні посилання – не використовувати;
 • рекомендований обсяг матеріалів – від 2 до 8 сторінок;
 • назва файлу – за прізвищем першого автора, латинськими літерами (приклад: «Petrenko O.doc»);
 • формат: doc, docx.

Матеріали в інших форматах не розглядатимуться.

ШАБЛОН ПУБЛІКАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Організаційний комітет розглядатиме лише матеріали, що відповідатимуть проблематиці конференції, оформлені згідно з вимогами і подані у зазначені терміни й у належному форматі.

Відповідальна особа: Валентина Коваленко, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти НАПН України, моб. +38 0669772239 (10:00-17:00).

e-пошта: scientific.events.sso@gmail.com

Останні події

 30.11.2023

Екватор онлайн школи "Цифрові технології в наукових дослідженнях"

Три тижні поспіль учасники І онлайн школи підвищують рівень власної цифрової компетентності, опановують цифрові технології і сервіси для виконання наукової і науково-організаційної діяльності. Школа ініційована Радою молодих вчених НАПН України та організована у співпраці з Офісом підтримки вченого, Інститутом цифровізації освіти НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (укрінтеі) та Освітнім хабом «Центр неперервної освіти / Lifelong Education Centre».

Програма І онлайн школи складається з 2 модулів і передбачає 60 годин (2 кредити ЄКТС). Передбачено лекційні та тренінгові заняття, а також виконання практичних вправ та завдань. Тривалість І онлайн школи: 01.11.23-13.12.23 р.


 29.11.2023

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2023»

21 листопада 2023 р. в онлайн форматі відбулась ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2023». На конференцію зареєструвалося – 175 осіб, до Збірника матеріалів конференції подано понад 100 тез доповідей(статей). До кінця грудня 2023 року заплановано опублікувати Збірник матеріалів конференції з ISBN та DOI. Конференція відбувається щорічно упродовж 11 років у співпраці з радами молодих вчених різних закладів вищої освіти та наукових установ. Ініціатор та координатор конференції Анна Яцишин, провідний науковий співробітник відділу цифрової трансформації НАПН України нашого інституту.


 20.11.2023

Імерсивні технології в освіті

Опубліковано збірник матеріалів за результатами проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті». DOI 10.33407/lib.NAES.737753


 17.11.2023

Цифрові інструменти розвитку інформаційної грамотності та критичного мислення учнів

За результатами вебінару, що пройшов в рамках XV міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 26 жовтня 2023 року, пропонуємо вашій увазі збірник матеріалів «Цифрові інструменти розвитку інформаційної грамотності та критичного мислення учнів».
У публікації, що розміщена в електронній бібліотеці НАПН України, науковці Інституту цифровізації освіти НАПН України представили результати своїх наукових досліджень.


 15.11.2023

Співпраця з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

15 листопада 2023 року на засіданні Президії НАПН України обговорювали досвід мережевої взаємодії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та закладів вищої педагогічної освіти України.

Після засідання між ІЦО НАПН України та ІПООД НАПН України був підписаний договір, що закріплює бажання сторін розробляти спільні проєкти на отримання грантів національних та міжнародних програм, проводити відкриті лекції, семінари, майстер-класи для аспірантів, докторантів, здобувачів освіти за запрошенням сторін та ін.


 15.11.2023

Співпраця з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

14 листопада 2023 р. між Інститутом цифровізації освіти НАПН України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка підписано Меморандум про співпрацю. Метою є координація зусиль сторін у сфері освітніх застосувань інформаційно-комунікаційних технологій. Відділ цифрової трансформації НАПН України Інституту та Центр соціального розвитку Університету взяли на себе відповідальність за узгодження різних форматів інноваційної діяльності обох сторін. 


 14.11.2023

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

10 листопада 2023 р. на базі Національного авіаційного університету відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступили: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща); Інститут соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві (Республіка Польща).


 13.11.2023

Співпраця з Інститутом програмних систем

13 листопада 2023 р. підписано договір про співпрацю з Інститутом програмних систем Національної академії наук України. Реалізація стратегічних планів, закладених у документ, відкриває нові перспективи для розвитку науково-освітніх ініціатив обох установ і для впровадження новітніх технологій.


 10.11.2023

Круглий стіл «Цифрова трансформація освіти: Стан, проблеми, перспективи»

10 листопада 2023 року відбувся круглий стіл «Цифрова трансформація освіти: Стан, проблеми, перспективи», організований державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» спільно з Інститутом цифровізації освіти НАПН України та компанією UGEN. Під час заходу було оголошено результатів всеукраїнський конкурс «Цифрова трансформація освіти: стан, проблеми, перспективи».

Круглий стіл об’єднав 297 учасників і учасниць. У конкурсі взяли участь більше ніж 30 робіт.


 10.11.2023

Співпраця з Інститутом освітньої аналітики

9 жовтня 2023 року визначаючи важливість наукової співпраці та інноваційної діяльності в освіті, прагнучі досягти ефективного впровадження в освітній процес положень Концепції «Нова української школи», а також сучасних цифрових технологій у наукову та освітню діяльність уклали договір про співпрацю.