Онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

Онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

Онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»

20.09.2023 року запрошуємо до участі у V Всеукраїнському відкритому науково-практичному онлайн-форумі «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії». Пленарне засідання онлайн-форуму триватиме 10:00–13:00. Доступно за покликанням: https://us05web.zoom.us/j/89971855250?pwd=Aag9CCm5fbABgOoc1cRaIH8L2MUWqg.1

Робота секцій триватиме з 14:00 до17:00. Інститут цифровізації освіти організовує і координує роботу секції «Інформаційно-цифрові середовища закладів освіти: трансформація, безпека, вплив AI». Підключення за покликанням: https://us05web.zoom.us/j/87421224144?pwd=jQg5hxDHG67qJQRMyTPwIUUkTaJiIY.1

Для участі в онлайн-форумі необхідно до 15.09.2023 зареєструватися за покликанням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8KntizaQQKftxj732kxOqOjCxlelovmNlP5WyXHb-ZCo1eg/viewform?usp=sf_link.

Програму заходу буде надіслано всім зареєстрованим учасникам.

Програма заходу

Пресреліз

Тези доповіді, оформлені відповідно до вимог, завантажуються (не більше 10 Мб) під час заповнення реєстраційної гугл-форми.

Збірник тез онлайн-форуму буде розміщено у грудні 2023 р. на сайті НЦ «МАНУ» і розіслано авторам. Також усім зареєстрованим учасникам буде надіслано сертифікат щодо участі у Форумі.

Участь у Форумі безкоштовна.

Вимоги до тез доповідей

Тези мають відповідати тематиці онлайн-форуму, бути літературно опрацьованими. Співавторів має бути не більше чотирьох. Автори відповідають за достовірність викладеного матеріалу. Матеріали, що будуть включені до збірника, подаватимуться в авторській редакції. Обсяг тез – не більше 3 сторінок друкованого тексту в редакторі WORD; формат аркуша – А4; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ автоматичний 1,25 см; поля: всі 20 мм; вирівнювання за шириною. Назву тез друкують по центру великими літерами (шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний); нижче праворуч – прізвище, ім’я та по батькові автора, по­сада, назва закладу освіти / установи, організації, населеного пункту, електронна пошта автора (шрифт Times New Roman, кегль 12). Список використаних джерел (шрифт Times New Roman, кегль 12) подається наприкінці і складається за чергою посилань у тезах доповіді. Посилання на джерела у тексті – у квадратних дужках. Оформлення літературних джерел має відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015. Структура тез доповіді: вступ (актуальність і постановка проблеми дослідження); мета, методи і підходи; основні результати; висновки. Редакційна колегія має право відмовити в публікації тез, що не відповідають наведеним вище вимогам або поданим несвоєчасно. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати наукове редагування тез. Тези вважаються прийнятими після надходження на електронну пошту учасника підтвердження від організаційного комітету Форуму.

Зразок оформлення тез 

1.jpg

Останні події

 23.09.2023

Інноваційні трансформації у сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії

20 вересня 2023 року Національний центр «Мала академія наук України» зібрав для обміну кращим педагогічним досвідом і науковими практиками на V Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації у сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» найкращих представників науково-освітянської громади України.

Співорганізаторами заходу були провідні наукові установи: академічні дослідні наукові установи, науково-освітні заклади і громадські організації. Інститут цифровізації освіти НАПН України був співорганізатором форуму.

Форум зібрав понад 1000 науковців і освітян не тільки з усіх регіонів України, а й з зарубіжжя, зокрема Бразилії, Словаччини, Китаю, Ізраїлю, США, які обговорювали на 9 наукових панелях і 2 круглих столах проблеми, що потребують подальшого наукового розвитку


 23.09.2023

6th International Workshop on Methods, Resources and Technologies for Open Learning and Research (ICTERI 2023)

19 вересня 2023 року в рамках 18-тої Міжнародної конференції з ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних застосуваннях (ICTERI 2023) відбувся 6-й англомовний міжнародний воркшоп, присвячений методам, ресурсам і технологіям відкритої освіти та науки (MROL 2023). Організаторами воркшопу Геннадієм Кравцовим (Херсонський державний університет), Марією Шишкіною (Інститут цифровізації освіти НАПН України), Паулом Пласкурою (Університет ім. Яна Кохановського, Польща) було відібрано для презентації 20 найкращих доповідей.


 20.09.2023

2nd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2023)

19 вересня 2023 року в рамках 18-тої Міжнародної конференції з ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних застосуваннях (ICTERI 2023) відбувся другий англомовний воркшоп з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2023). Організаторами воркшопу Тетяною Вакалюк (Державний університет «Житомирська політехніка»), Вячеславом Осадчим (Київський університет імені Бориса Грінченка) та Ольгою Пінчук (Інститут цифровізації освіти НАПН України) було відібрано для презентації 16 найкращих доповідей


 18.09.2023

Вибори в Інституті цифровізації освіти НАПН України

18 вересня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Інституту цифровізації освіти НАПН України, що пройшло у змішаному форматі. Основними питаннями заходу були обрання заступників директора та вченого секретаря інституту. Вибори пройшли відповідно процедури та мали кворум. Вітаємо Світлану Литвинову, Ольгу Пінчук та Олександру Соколюк з обранням на керівні посади в Інституті цифровізації освіти НАПН України.


 17.09.2023

Цифрова дистанційна освіта – від пандемії COVID-19 до найкращих практик майбутнього

12-13 вересня 2023 року відбулася презентація результатів наукових досліджень вченими ІЦО НАПН України на міжнародній конференції “Digital remote education - from the COVID-19 Pandemic to the Best Practices for the Future” в Краківському педагогічному університеті імені Національної комісії освіти (Польща)


 17.09.2023

Освіта для сталого розвитку – поширення кращих практик

5-6 вересня 2023 року Світлана Литвинова та Марія Шишкіна, доктори педагогічних наук, провідні вчені ІЦО НАПН України взяли участь в міжнародній конференції “Education for sustainable development – dissemination of the best practices”, що відбулася в Краківському педагогічному університеті імені Національної комісії освіти (Польща). Науковиці презентували проєкт «SIN-NEC», поділилися досвідом організації дистанційної та змішаної форм навчання та співпраці, ініціювали дискусію щодо стійкості та потенціалу інтернаціоналізації для сприяння модернізації вищої освіти.


 14.09.2023

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

14 вересня 2023 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбувся Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару з доповіддю "Освітні парадигми штучного інтелекту. Приклади застосувань засобів штучного інтелекту в освіті" виступив Олександр Євгенійович Стрижак, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України».


 13.09.2023

Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01

На базі Інституту цифровізації освіти НАПН України з 2010 р. функціонує Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. До складу Спеціалізованої вченої ради наразі залучено 11 докторів наук, які є провідними вченими у галузі цифровізації освіти і науки України.


 13.09.2023

Захищені дисертаційні роботи у Спеціалізованій вченій раді Д 26.459.01 протягом 2022-2023 рр.

У Спеціалізований вченій раді Д 26.459.01 Інституту цифровізації освіти протягом 2022-2023 рр. були прийняті до розгляду та вдало захищені три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Нові наукові результати було отримано в проектуванні сучасної хмаро орієнтованої методичної системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів для роботи в науковому ліцеї (Майя Мар’єнко); розробленні не тільки теорії, а й методичні засади проєктування веб-базованого освітнього середовища університету (Юлія Романишин); проєктування, адміністрування та використання хмаро орієнтованого середовища навчання майбутніх учителів інформатики (Василь Олексюк).


 24.08.2023

Сердечні вітання з Днем Незалежності України від Почесного консула України в Бидгощі Президента WSG University Кшиштофа Сікора