ІНСТИТУТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ оголошує конкурс на заміщення посад

ІНСТИТУТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ оголошує конкурс на заміщення посад

№ п/п

Посада

Кількість ставок

Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти

1

Старший науковий співробітник

1,0

2

Молодший науковий співробітник

0,5

Відділ технологій відкритого навчального середовища

1

Головний науковий співробітник

0,5

2

Науковий співробітник

0,5

Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем

1

Провідний науковий співробітник

0,25

2

Старший науковий співробітник

0,5

Сектор мережних технологій і баз даних

1

Завідувач сектору

1,0

2

Молодший науковий співробітник

0,25

Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій

1

Завідувач відділу

1,0

2

Провідний науковий співробітник

1,0

3

Старший науковий співробітник

2,0

4

Науковий співробітник

2,0

5

Молодший науковий співробітник

1,0

Відділ цифрової трансформації НАПН України

1

Завідувач відділу

1,0

2

Провідний науковий співробітник

0,5

3

Науковий співробітник

1,0

4

Молодший науковий співробітник

0,5

Термін подання документіводин місяць від дня опублікування оголошення.

Вимоги до учасників конкурсу

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, здобули вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня. На заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

1) завідувача відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

2) головного наукового співробітника – доктор наук;

3) провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

4) старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

5) завідувача сектору – доктор філософії (кандидат наук)

6) наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду;

7) молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня .

Учасник конкурсу повинен мати результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.

Вимоги до наукових праць, опублікованих кандидатом на вакантну наукову посаду продовж останніх п’яти років:

 • завідувача відділу/сектору, головного наукового співробітника та провідного наукового співробітника – не менше 2-х статей у фахових виданнях категорії «А»/ Scopus/Web of Science та не менше 2-х статей у фахових виданнях категорії «Б» (статті у співавторстві будуть зараховані як 0,5 статті);
 • старшого наукового співробітника – не менше 1-ї статті у фахових виданнях категорії «А»/ Scopus/Web of Science та не менше 1-ї статті у фахових виданнях категорії «Б» (статті у співавторстві будуть зараховані як 0,5 статті).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,

подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту цифровізації освіти НАПН України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;
 • копію військового квитка та копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • перелік наукових праць кандидата опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (крім пакету документів кандидати дублюють перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти), зокрема опублікованих:
 •  у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
 • ­ у наукових виданнях інших держав;­
 • ­ у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • монографії (розділи у колективних монографіях);
 •  посилання на наукові онлайн-профілі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Кандидати, які працюють Інституті цифровізації освіти НАПН України, подають лише заяву про участь у конкурсі список наукових праць.

Документи подавати за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлінського, 9, к. 204. Телефон для довідок: 468.33.29; 453.90.51.

Електронна пошта: iitlt@iitlt.gov.ua

Опубліковано 01 квітня 2024 року

Останні події

 10.04.2024

ІІ Міжнародний цифровий форум – нова платформа обміну досвідом освітян з України та Польщі

9 квітня відбувся ІІ Міжнародний цифровий форум, організований Вищою Школою Економіки (Wyższa Szkoła Gospodarki) (м.Бидгощ, Польща) у партнерстві з Міністерством вищої освіти Польщі, в роботі якого взяли участь близько 60 учасників з університетів та наукових установ Польщі та України.
Доповідачі поділились досвідом використання штучного інтелекту та імерсивних технологій у мистецькій освіти, підготовці архітекторів, оцифруванні культурної спадщини, методами та формами використання імерсивних засобів у вивченні іноземних мов, міжкультурному спілкуванні, обговорили вплив штучного інтелекту на рівність і справедливість в освіті, питання обізнаності з цифровими технологіями дорослих, шляхи подолання цифрової дезінформації та маніпуляції та ін.
З доповідями на форумі виступили Оксана Овчарук, доктор педагогічних наук, професор, заввідділом компаративістики інформаційно-освітніх інновацій та Оксана Кравчина, науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій.


 04.04.2024

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»

01.04.2024 р. відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі».


 28.03.2024

Використання штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти

28 березня 2024 року відбулося перше засідання робочої групи з питань розроблення інструктивно-методичних рекомендацій щодо запровадження та використання штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти. Рекомендації визначатимуть підхід до відповідального, етичного та ефективного використання інструментів генеративного ШІ.

До складу робочої групи МОН України увійшли представники Інституту цифровізації освіти НАПН України Ольга Пінчук, заступник директора, та Сергій Дзюба, аспірант, засновник навчального СТЕМ-центру “Сократ”.


 28.03.2024

Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень

28 березня 2024 р. співробітники відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України провели вебінар «Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень» для наукових, науково-педагогічних працівників та аспірантів, який відбувся в межах XV-ї Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2024».


 28.03.2024

Науково-практична конференція «Впровадження цифрових технологій в освітній процес: сучасні підходи»

26 березня в межах співпраці ІЦО НАПН України та ІМЗО МОН України відбулася науково-практична конференція «Впровадження цифрових технологій в освітній процес: сучасні підходи». Інститут на конференції представляла Литвинова Світлана Григорівна, доктор педагогічних наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту цифровізації освіти НАПН України, яка виступила з доповіддю «Цифрова трансформація освіти: AR, VR, AI - інноваційні інструменти профільної школи». 135 освітян з різних областей України представили результати теоретичних досліджень та практичного досвіду з проблеми використання цифрових інструментів у освітньому процесі.


 23.03.2024

Освітяни України, Польщі, Туреччини, Австрії обмінялись досвідом використання цифрових технологій у освітньому процесі

21 березня в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбулась міжнародна науково-практична конференція «Цифрова компетентність вчителя нової української школи 2024: інновації в умовах змін», що пройшла в гібридному форматі. Організаторами конференції виступили 12 установ з України, Польщі, Туреччини, що активно вивчають та впроваджують цифрові технології.

Більше160 зареєстрованих та 60 онлайн-учасників із України, Польщі, Туреччини, Австрії в очному та дистанційному форматі представили результати наукових розробок і практичних надбань з проблем цифровізації освіти та надали матеріали.

Детальніше.


 14.03.2024

Гостьова лекція в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі

14 березня 2024 р. в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі Іриною Мінтій, докторанткою Інституту цифровізації освіти НАПН України, к.пед.н., доц. проведено відкриту лекцію для здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників. Семінар проводився у комбінованому форматі. У конференц-залі університету були присутні переважно науково-педагогічні працівники (біля 30 осіб) і дистанційно – здобувачі освіти усіх рівнів та науково-педагогічні працівники (79 осіб).

Ірина Мінтій, пров. наук. співроб. відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН України, презентувала доповідь «Методика використання наукометричних баз даних Scopus і Web of Science». Під час гостьової лекції слухачі дізналися про основні принципи ефективного використання наукометричних баз даних для проведення досліджень. Були надані покрокові інструкції, проаналізовано приклади комбінування різноманітних сервісів для візуалізації отриманих під час пошуку даних. Відеозапис буде розміщено на YouTube-каналі нашого інституту.


 06.03.2024

Членство у CoARA Інституту цифровізації освіти НАПН України

Інститут цифровізації освіти НАПН України став членом Коаліції просування оцінювання наукових досліджень (Coalition for Advancing Research Assessment - CoARA). Інститутом цифровізації освіти НАПН України підписано Угоду про реформування оцінювання наукових досліджень, а також отримано членство CoARA, що підтверджено Наглядовою радою CoARA. З 2023 року Коаліцією започатковано проєкт CoARA Boost, спрямований на сприяння глобальному розширенню наукової спільноти з метою подальншої співпраці, обміну знаннями та навчання. Місія CoARA National Chapter Ukraine полягає в тому, щоб сприяти зростанню економіки України, орієнтованої на знання, для післявоєнного відновлення шляхом реформування системи досліджень і вищої освіти країни шляхом просування оцінки досліджень на основі принципів CoARA та надання пріоритету відкритій науці. Станом на березень 2024 року до Коаліції приєдналася 621 організація.


 03.03.2024

Штучний інтелект у науці та освіті (AISE 2024)

1 березня 2024 р. було проведено Міжнародну наукову конференцію «Штучний інтелект у науці та освіті» (AISE 2024).

Конференція стала платформою для стимулювання дискусій, сприянню зміцненню співпраці між науковими установами, закладами вищої освіти та громадськими науковими організаціями та розвитку інноваційних рішень у сфері штучного інтелекту для науки, економіки та освіти.

В межах конференції було проведено майстер-клас «GPT-store. ШІ-сервіси в навчанні». Після майстер-класу відбулися 4 секційні засідання, де учасники конференції представляли свої доповіді та ділилися практичним досвідом застосування різних сервісів ШІ.


 01.03.2024

Випуск № 1 (99) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»

Пропонуємо Вашій увазі випуск № 1 (99) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Журнал незмінно посідає 1 місце у Топ 100 «Найкращі публікації – українська» за версією Google Scholar. Видання включено до Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), У 2023 році журнал отримав імпакт-фактор JIF = 0,8 (2022), має індикатор цитування JCI = 0,45 (2022) в категорії Education & Educational Research.