Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції

Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції

21 квітня 2023 року відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції», співорганізатором якої є Інститут цифровізації освіти.

Відбулося обговорення актуальних питань впровадження STEAM-технологій у навчанні нормативних і вибіркових дисциплін у закладах освіти різного профілю.

Напрями дискусії:

  1. Світовий досвід і перспективи розвитку викладання навчальних дисциплін в контексті засад STEAM-освіти.
  2. STEAM-технології навчання в закладах вищої освіти.
  3. Теоретико-методологічні аспекти формування soft skills в процесі навчання здобувачів та здобувачок у закладах освіти.
  4. Використання освітніх платформ для організації міжнародної проєкто-дослідницької STEAM-діяльності.
  5. Комунікація в сфері гендерного напряму в контексті STEAM-освіти.
  6. Забезпечення якості вищої освіти в контексті глобальних перспектив формування інноваційного євро простору.

З привітальним словом до учасників конференції звернулася Пінчук Ольга – заступниця директора Інституту цифровізації освіти. В роботі пленарного засідання взяли участь співробітники відділу технологій відкритого навчального середовища ІЦО НАПН України Гриб’юк Олена з доповіддю «Current aspects of the development of STEAM education in the conditions of European integration» і Сороко Наталя – «STEAM-проєкт із використанням віртуальної та доповненої реальностей у закладі загальної освіти». Під час секційної роботи учасники конференції мали можливість познайомитися з результатами досліджень наших колег щодо освітньої екосистеми «CLEVER: school of natural and mathematical sciences» (Гриб’юк Олена) та співпраці ЗВО із закладами ЗСО в питаннях заохочення майбутніх студентів до STEM (Богачков Юрій, Ухань Павло), Дем’яненко Віктор Михайлович.

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.