Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022»

Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022»

15 листопада відбулась ювілейна Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022», що була проведена згідно Плану спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України. В рамках даної конференції було організовано різні заходи для молодих вчених:

  • Дискусія «Співпраця Рад молодих вчених для оптимізації зусиль у формуванні молодих дослідників».
  • Презентація проєктів для молодих вчених.
  • Круглий стіл «Освітній процес в умовах воєнного стану: проблеми та шляхи вирішення».
  • Майстер-клас «Психологічна підтримка вчених в умовах війни: технології емоційної стабілізації».
  • Семінар «Грантові програми ЄС як інструмент інтеграції молодих вчених у європейську наукову екосистему».

Фото 1 Наукова молодь 2022.jpg

Ця конференція була ініційована молодими вченими Інституту цифровізації освіти НАПН України і вперше проведена у 2012 р., а потім щорічно проводилась у співпраці з різними науковими установами і закладами вищої освіти. Головна мета даної конференції – це об’єднання молодих вчених, аспірантів і студентів з різних галузей знань, пошук талановитої молоді та залучення їх до наукової діяльності, а також це представлення різних проєктів та здобутків Рад молодих вчених наукових установ та закладів вищої освіти.

Модераторами конференції були: Анна Яцишин (Інститут цифровізації НАПН України) та Ірина Губеладзе (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України).

Фото 4 Наукова молодь 2022.jpg

Фото 2 Наукова молодь 2022.jpg

Розпочалася конференція з дискусії на тему «Співпраця Рад молодих вчених для оптимізації зусиль у формуванні молодих дослідників». У дискусії взяли участь: Олександр Попов (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»), Анастасія Сімахова (заступниця голови Офісу підтримки вченого, заступниця голова Ради молодих учених при МОН України), Інна Семенець-Орлова (голова Ради молодих вчених Міжрегіональної академії управління персоналом), Валерія Ковач (заступник голови Ради молодих вчених НАН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»), Володимир Артемчук (голова Ради молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України), Аліса Сухіх (заступник голови Ради молодих вчених НАПН України, голова Ради молодих вчених Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України), Любов Процик (голова Ради молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України), Теодозія Яцишин (голова Ради молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу).

Фото 3 Наукова молодь 2022.jpg

До програми конференції включено 86 доповідей. Статистичні дані щодо установ, закладів і організацій, які були представлені учасниками конференції показали широку географію, а саме 7 науково-дослідних інститутів НАН України, 3 науково-дослідних інститути НАПН України, 1 науково-дослідний інститут МВС України, 1 науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 20 закладів вищої освіти (університети, академії, коледжі).

Організаторами конференції цього року були: Рада молодих вчених НАН України, Рада молодих вчених НАПН України, Рада молодих учених при МОН України, Офіс підтримки вченого, Рада молодих вчених Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Рада молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Рада молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Рада молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Рада молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України, Державний університет «Житомирська політехніка», Рада молодих вчених Міжрегіональної академії управління персоналом, Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету.

Фото 5 Наукова молодь 2022.jpg

Конференція об'єднала молодих науковців майже з усіх куточків України і стала платформою, де можна поділитися своїми напрацюваннями та віднайти однодумців для створення нових тимчасових наукових колективів. Під час проведення конференції організатори та учасники дотримуються принципів відкритої освіти, відкритої науки та академічної доброчесності. Захід відкритий для будь-кого, матеріали публікуються на відкритих ресурсах. Під час даної конференції впродовж багатьох років постійно піднімаються питання відритої науки, освіти, застосування цифрових технологій для науки і освіти та забезпечення принципів академічної доброчесності. Дякуємо усім молодим вченим закладів вищої освіти (державним та приватним), інститутів НАН України та галузевих академій за інтерес, цікаві матеріали та плідні дискусії і сподіваємося на подальшу співпрацю!

Матеріали конференції будуть представлені на сайтах організаторів, а Збірник конференції буде розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України – https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/gen=5Fres=5Fiitzn/2022.html.

Анонси та оголошення

Cloud-based Smart Technologies for Open Education

20 грудня 2022 року відбудеться міжнародний рецензований семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.


ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-22 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику: адаптивні хмарні навчальні платформи, комбіноване навчання, блокчейн в освіті, хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту, хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання, компетентнісно зорієнтовані освітні платформи, проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ, цифрова трансформація освіти, інтелектуальний аналіз освітніх даних, емоційний штучний інтелект, імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці, імерсивні технології у природничо-науковій освіті, застосування імерсивних технологій в освіті, мобільне навчання, технології розумного кампусу, соціальна аналітика в освіті, віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби, гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю


Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2022)

19 грудня 2022 відбудеться англомовний рецензований міжнародний Семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Воркшоп проходитиме спільно з міжнародним науково-практичним заходом «Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education» (CITEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: Як пандемія COVID-19 спонукала цифрову трансформацію освіти; Цифрове навчальне середовище; Трансформація в методології викладання та навчання, інтеграція відео для онлайн-навчання; Навчання Статистика/аналітика; Адаптивне навчання; Обчислювальне мислення; Підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації; Якість контенту цифрової освіти; Навчання на основі AR/VR, гейміфікація; ШІ/прогнозне навчання, платформи досвіду навчання


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.