Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022»

Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022»

15 листопада відбулась ювілейна Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь – 2022», що була проведена згідно Плану спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України. В рамках даної конференції було організовано різні заходи для молодих вчених:

  • Дискусія «Співпраця Рад молодих вчених для оптимізації зусиль у формуванні молодих дослідників».
  • Презентація проєктів для молодих вчених.
  • Круглий стіл «Освітній процес в умовах воєнного стану: проблеми та шляхи вирішення».
  • Майстер-клас «Психологічна підтримка вчених в умовах війни: технології емоційної стабілізації».
  • Семінар «Грантові програми ЄС як інструмент інтеграції молодих вчених у європейську наукову екосистему».

Фото 1 Наукова молодь 2022.jpg

Ця конференція була ініційована молодими вченими Інституту цифровізації освіти НАПН України і вперше проведена у 2012 р., а потім щорічно проводилась у співпраці з різними науковими установами і закладами вищої освіти. Головна мета даної конференції – це об’єднання молодих вчених, аспірантів і студентів з різних галузей знань, пошук талановитої молоді та залучення їх до наукової діяльності, а також це представлення різних проєктів та здобутків Рад молодих вчених наукових установ та закладів вищої освіти.

Модераторами конференції були: Анна Яцишин (Інститут цифровізації НАПН України) та Ірина Губеладзе (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України).

Фото 4 Наукова молодь 2022.jpg

Фото 2 Наукова молодь 2022.jpg

Розпочалася конференція з дискусії на тему «Співпраця Рад молодих вчених для оптимізації зусиль у формуванні молодих дослідників». У дискусії взяли участь: Олександр Попов (Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»), Анастасія Сімахова (заступниця голови Офісу підтримки вченого, заступниця голова Ради молодих учених при МОН України), Інна Семенець-Орлова (голова Ради молодих вчених Міжрегіональної академії управління персоналом), Валерія Ковач (заступник голови Ради молодих вчених НАН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»), Володимир Артемчук (голова Ради молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України), Аліса Сухіх (заступник голови Ради молодих вчених НАПН України, голова Ради молодих вчених Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України), Любов Процик (голова Ради молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України), Теодозія Яцишин (голова Ради молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу).

Фото 3 Наукова молодь 2022.jpg

До програми конференції включено 86 доповідей. Статистичні дані щодо установ, закладів і організацій, які були представлені учасниками конференції показали широку географію, а саме 7 науково-дослідних інститутів НАН України, 3 науково-дослідних інститути НАПН України, 1 науково-дослідний інститут МВС України, 1 науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 20 закладів вищої освіти (університети, академії, коледжі).

Організаторами конференції цього року були: Рада молодих вчених НАН України, Рада молодих вчених НАПН України, Рада молодих учених при МОН України, Офіс підтримки вченого, Рада молодих вчених Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Рада молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Рада молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Рада молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Рада молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України, Державний університет «Житомирська політехніка», Рада молодих вчених Міжрегіональної академії управління персоналом, Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету.

Фото 5 Наукова молодь 2022.jpg

Конференція об'єднала молодих науковців майже з усіх куточків України і стала платформою, де можна поділитися своїми напрацюваннями та віднайти однодумців для створення нових тимчасових наукових колективів. Під час проведення конференції організатори та учасники дотримуються принципів відкритої освіти, відкритої науки та академічної доброчесності. Захід відкритий для будь-кого, матеріали публікуються на відкритих ресурсах. Під час даної конференції впродовж багатьох років постійно піднімаються питання відритої науки, освіти, застосування цифрових технологій для науки і освіти та забезпечення принципів академічної доброчесності. Дякуємо усім молодим вченим закладів вищої освіти (державним та приватним), інститутів НАН України та галузевих академій за інтерес, цікаві матеріали та плідні дискусії і сподіваємося на подальшу співпрацю!

Матеріали конференції будуть представлені на сайтах організаторів, а Збірник конференції буде розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України – https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/gen=5Fres=5Fiitzn/2022.html.

Анонси та оголошення

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

24 червня 2024 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбудеться Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару докторанти та аспіранти Інституту звітують про хід виконання та результати свого дисертаційного дослідження.
Семінар відбудеться в дистанційному форматі.


Онлайн-курс «Рецензування в епоху відкритої науки: нові виклики та можливості»

Запрошуємо взяти участь у навчанні на онлайн-курсі «Рецензування в епоху відкритої науки: нові виклики та можливості». Цей курс допоможе вам:

  • зрозуміти концепцію відкритої науки: дізнатися, як вона впливає на процес рецензування та яким чином можна використовувати її принципи для підвищення якості наукових публікацій;
  • опанувати новітні інструменти та методи: ознайомитися з цифровими платформами та інноваційними технологіями, що спрощують процес рецензування та роблять його більш прозорим;
  • розвинути навички рецензування: навчитися давати конструктивний зворотний зв’язок, аналізувати наукові статті та інші матеріали в умовах відкритого доступу;
  • дізнатися про етичні аспекти та виклики: розглянути питання конфіденційності, прозорості та об’єктивності в сучасному науковому середовищі.

25 червня 2024 року о 15:00 відбудеться презентація онлайн-курсу.

Реєстраційна форма https://forms.gle/rs4pk5ygyHi33X7M8


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.