ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

10 листопада 2022 р. на базі Національного авіаційного університету відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступають: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща); Інститут соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві (Республіка Польща). Конференція проводилася в режимі онлайн з використанням Google Meet.

2.png

Конференція проводилася у режимі онлайн на платформі Google Meet.

Цілі конференції

⮚ Обговорення нових результатів використання мультимедійних технологій в різних галузях людської діяльності.

⮚ Демонстрація практичних досягнень учасників конференції у форматі мультимедійних презентацій.

⮚ Аналіз наукових, психолого-педагогічних, виробничих аспектів розвитку мультимедійних технологій.

⮚ Обмін ідеями креативного мислення, пошук спільних напрямів досліджень та поширення співпраці між навчальними, науковими i виробничими закладами та установами.

Основні напрями роботи конференції

  1. Теоретико-методологічні засади створення та використання засобів (ресурсів) мультимедійних технологій.
  2. Теорія та практика застосування апаратного, програмного та інформаційно-комунікаційного забезпечення мультимедіа.
  3. Проблеми та перспективи використання інтерактивних електронних освітніх ресурсів навчання в офлайн та онлайн режимах комунікації.
  4. Створення, поширення та використання мультимедійних ресурсів електронних бібліотек.
  5. Віртуалізація засобів мультимедіа на суб’єктному, об’єктному та процесному рівні (різнорівневий підхід), в тому числі і в структурі мультимедійних комп’ютерних мереж.
  6. Імерсійні технології (віртуальна та доповнена реальність).

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

Під час конференції в доповідях учасників заходу розглядалися наукові та методичні питання застосування мультимедійних технологій, обговорювалися різні аспекти їхньої розробки та використання в освіті та інших сферах діяльності.

1.png

У роботі заходу разом з викладачами, науковцями, аспірантами та студентами навчальних закладів і установ взяли участь співробітники ІЦО НАПН України. Від відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем представили свої доповіді: Іванова С. М., Кільченко А. В., Новицька Т. Л. «Використання вебресурсу Електронної бібліотеки НАПН України в умовах воєнного стану»; Олексюк В. П. «Програмний засіб Publish or Perish як інструмент для роботи з наукометричними сервісами та базами даних»; Франчук Н. П. «Використання мультимедійних навчальних програм у підготовці фахівців з прикладної лінгвістики»; Кільченко А. В., Лабжинський Ю. А., Ткаченко В. А. «Зарубіжний досвід вибору пріоритетів у сфері науки та інновацій»; Шимон О. М., Шиненко М. А., Коваленко В. М. «Особливості оцінювання результативності педагогічних досліджень в освітній практиці».

У рамках конференції на Факультеті міжнародних відносин відбулося засідання українсько-польської студентської секції. Організатор та модератор заходу – професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) Лобода С. М.

4.jpg

До учасників семінару звернувся завідувач кафедри КММТ Бобарчук О. А., який окреслив головні теми застосування мультимедійних технологій в освіті на сучасному етапі.

5.jpg

Студенти НАУ представили доповіді англійською та польською мовами, що висвітлюють питання інженерних можливостей використання ІКТ в організації освітнього процесу. Польські студенти особливу увагу приділили питанням викликів психічному здоров’ю людини та безпеки використання ІКТ на різних рівнях освіти.

6.jpg

Після кожної доповіді був час для питань та відповідей. Усі доповіді викликали жваві дискусії, що свідчить про серйозне ставлення студентів до обговорюваних проблем. Студенти виявили гаряче бажання зустрітися ще раз вже у неформальному форматі для обговорення спільних цікавих питань професійного й особистісного розвитку.

Захід відбувся за активної підтримки та участі керівництва Інституту соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві – директора Йоанни Вилєжалек, віце-директора Івонни Блащак, завдувача кафедри педагогіки Моніки Юревич.

7.jpg

Висловлюємо щиру вдячність усім організаторам заходу: Волошину Ю. О. д-ру юрид. наук, професору, заслуженому юристу України, декану ФМВ НАУ, Бобарчуку О. А., канд. техн. наук, завідувачу кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ, Лободі С. М., д-ру пед. наук, професору, доктору габілітованому (Республіка Польща), професору кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ, Мелешку М. А., канд. техн. наук, професору кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ та іншим працівникам кафедри за довготривалу плідну співпрацю!

Матеріали конференції буде представлено в електронному збірнику наукових праць та розміщено на офіційному сайті НАУ: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: матеріали доповідей наук.-практ. конф., м. Київ, 10 лист. 2022 р. К.: НАУ, 2022.

Анонси та оголошення

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

24 червня 2024 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбудеться Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару докторанти та аспіранти Інституту звітують про хід виконання та результати свого дисертаційного дослідження.
Семінар відбудеться в дистанційному форматі.


Онлайн-курс «Рецензування в епоху відкритої науки: нові виклики та можливості»

Запрошуємо взяти участь у навчанні на онлайн-курсі «Рецензування в епоху відкритої науки: нові виклики та можливості». Цей курс допоможе вам:

  • зрозуміти концепцію відкритої науки: дізнатися, як вона впливає на процес рецензування та яким чином можна використовувати її принципи для підвищення якості наукових публікацій;
  • опанувати новітні інструменти та методи: ознайомитися з цифровими платформами та інноваційними технологіями, що спрощують процес рецензування та роблять його більш прозорим;
  • розвинути навички рецензування: навчитися давати конструктивний зворотний зв’язок, аналізувати наукові статті та інші матеріали в умовах відкритого доступу;
  • дізнатися про етичні аспекти та виклики: розглянути питання конфіденційності, прозорості та об’єктивності в сучасному науковому середовищі.

25 червня 2024 року о 15:00 відбудеться презентація онлайн-курсу.

Реєстраційна форма https://forms.gle/rs4pk5ygyHi33X7M8


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.