ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

10 листопада 2022 р. на базі Національного авіаційного університету відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступають: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща); Інститут соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві (Республіка Польща). Конференція проводилася в режимі онлайн з використанням Google Meet.

2.png

Конференція проводилася у режимі онлайн на платформі Google Meet.

Цілі конференції

⮚ Обговорення нових результатів використання мультимедійних технологій в різних галузях людської діяльності.

⮚ Демонстрація практичних досягнень учасників конференції у форматі мультимедійних презентацій.

⮚ Аналіз наукових, психолого-педагогічних, виробничих аспектів розвитку мультимедійних технологій.

⮚ Обмін ідеями креативного мислення, пошук спільних напрямів досліджень та поширення співпраці між навчальними, науковими i виробничими закладами та установами.

Основні напрями роботи конференції

  1. Теоретико-методологічні засади створення та використання засобів (ресурсів) мультимедійних технологій.
  2. Теорія та практика застосування апаратного, програмного та інформаційно-комунікаційного забезпечення мультимедіа.
  3. Проблеми та перспективи використання інтерактивних електронних освітніх ресурсів навчання в офлайн та онлайн режимах комунікації.
  4. Створення, поширення та використання мультимедійних ресурсів електронних бібліотек.
  5. Віртуалізація засобів мультимедіа на суб’єктному, об’єктному та процесному рівні (різнорівневий підхід), в тому числі і в структурі мультимедійних комп’ютерних мереж.
  6. Імерсійні технології (віртуальна та доповнена реальність).

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

Під час конференції в доповідях учасників заходу розглядалися наукові та методичні питання застосування мультимедійних технологій, обговорювалися різні аспекти їхньої розробки та використання в освіті та інших сферах діяльності.

1.png

У роботі заходу разом з викладачами, науковцями, аспірантами та студентами навчальних закладів і установ взяли участь співробітники ІЦО НАПН України. Від відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем представили свої доповіді: Іванова С. М., Кільченко А. В., Новицька Т. Л. «Використання вебресурсу Електронної бібліотеки НАПН України в умовах воєнного стану»; Олексюк В. П. «Програмний засіб Publish or Perish як інструмент для роботи з наукометричними сервісами та базами даних»; Франчук Н. П. «Використання мультимедійних навчальних програм у підготовці фахівців з прикладної лінгвістики»; Кільченко А. В., Лабжинський Ю. А., Ткаченко В. А. «Зарубіжний досвід вибору пріоритетів у сфері науки та інновацій»; Шимон О. М., Шиненко М. А., Коваленко В. М. «Особливості оцінювання результативності педагогічних досліджень в освітній практиці».

У рамках конференції на Факультеті міжнародних відносин відбулося засідання українсько-польської студентської секції. Організатор та модератор заходу – професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) Лобода С. М.

4.jpg

До учасників семінару звернувся завідувач кафедри КММТ Бобарчук О. А., який окреслив головні теми застосування мультимедійних технологій в освіті на сучасному етапі.

5.jpg

Студенти НАУ представили доповіді англійською та польською мовами, що висвітлюють питання інженерних можливостей використання ІКТ в організації освітнього процесу. Польські студенти особливу увагу приділили питанням викликів психічному здоров’ю людини та безпеки використання ІКТ на різних рівнях освіти.

6.jpg

Після кожної доповіді був час для питань та відповідей. Усі доповіді викликали жваві дискусії, що свідчить про серйозне ставлення студентів до обговорюваних проблем. Студенти виявили гаряче бажання зустрітися ще раз вже у неформальному форматі для обговорення спільних цікавих питань професійного й особистісного розвитку.

Захід відбувся за активної підтримки та участі керівництва Інституту соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві – директора Йоанни Вилєжалек, віце-директора Івонни Блащак, завдувача кафедри педагогіки Моніки Юревич.

7.jpg

Висловлюємо щиру вдячність усім організаторам заходу: Волошину Ю. О. д-ру юрид. наук, професору, заслуженому юристу України, декану ФМВ НАУ, Бобарчуку О. А., канд. техн. наук, завідувачу кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ, Лободі С. М., д-ру пед. наук, професору, доктору габілітованому (Республіка Польща), професору кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ, Мелешку М. А., канд. техн. наук, професору кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ та іншим працівникам кафедри за довготривалу плідну співпрацю!

Матеріали конференції буде представлено в електронному збірнику наукових праць та розміщено на офіційному сайті НАУ: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: матеріали доповідей наук.-практ. конф., м. Київ, 10 лист. 2022 р. К.: НАУ, 2022.

Анонси та оголошення

Cloud-based Smart Technologies for Open Education

20 грудня 2022 року відбудеться міжнародний рецензований семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.


ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-22 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику: адаптивні хмарні навчальні платформи, комбіноване навчання, блокчейн в освіті, хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту, хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання, компетентнісно зорієнтовані освітні платформи, проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ, цифрова трансформація освіти, інтелектуальний аналіз освітніх даних, емоційний штучний інтелект, імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці, імерсивні технології у природничо-науковій освіті, застосування імерсивних технологій в освіті, мобільне навчання, технології розумного кампусу, соціальна аналітика в освіті, віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби, гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю


Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2022)

19 грудня 2022 відбудеться англомовний рецензований міжнародний Семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Воркшоп проходитиме спільно з міжнародним науково-практичним заходом «Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education» (CITEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: Як пандемія COVID-19 спонукала цифрову трансформацію освіти; Цифрове навчальне середовище; Трансформація в методології викладання та навчання, інтеграція відео для онлайн-навчання; Навчання Статистика/аналітика; Адаптивне навчання; Обчислювальне мислення; Підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації; Якість контенту цифрової освіти; Навчання на основі AR/VR, гейміфікація; ШІ/прогнозне навчання, платформи досвіду навчання


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.