ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

10 листопада 2022 р. на базі Національного авіаційного університету відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступають: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща); Інститут соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві (Республіка Польща). Конференція проводилася в режимі онлайн з використанням Google Meet.

2.png

Конференція проводилася у режимі онлайн на платформі Google Meet.

Цілі конференції

⮚ Обговорення нових результатів використання мультимедійних технологій в різних галузях людської діяльності.

⮚ Демонстрація практичних досягнень учасників конференції у форматі мультимедійних презентацій.

⮚ Аналіз наукових, психолого-педагогічних, виробничих аспектів розвитку мультимедійних технологій.

⮚ Обмін ідеями креативного мислення, пошук спільних напрямів досліджень та поширення співпраці між навчальними, науковими i виробничими закладами та установами.

Основні напрями роботи конференції

  1. Теоретико-методологічні засади створення та використання засобів (ресурсів) мультимедійних технологій.
  2. Теорія та практика застосування апаратного, програмного та інформаційно-комунікаційного забезпечення мультимедіа.
  3. Проблеми та перспективи використання інтерактивних електронних освітніх ресурсів навчання в офлайн та онлайн режимах комунікації.
  4. Створення, поширення та використання мультимедійних ресурсів електронних бібліотек.
  5. Віртуалізація засобів мультимедіа на суб’єктному, об’єктному та процесному рівні (різнорівневий підхід), в тому числі і в структурі мультимедійних комп’ютерних мереж.
  6. Імерсійні технології (віртуальна та доповнена реальність).

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

Під час конференції в доповідях учасників заходу розглядалися наукові та методичні питання застосування мультимедійних технологій, обговорювалися різні аспекти їхньої розробки та використання в освіті та інших сферах діяльності.

1.png

У роботі заходу разом з викладачами, науковцями, аспірантами та студентами навчальних закладів і установ взяли участь співробітники ІЦО НАПН України. Від відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем представили свої доповіді: Іванова С. М., Кільченко А. В., Новицька Т. Л. «Використання вебресурсу Електронної бібліотеки НАПН України в умовах воєнного стану»; Олексюк В. П. «Програмний засіб Publish or Perish як інструмент для роботи з наукометричними сервісами та базами даних»; Франчук Н. П. «Використання мультимедійних навчальних програм у підготовці фахівців з прикладної лінгвістики»; Кільченко А. В., Лабжинський Ю. А., Ткаченко В. А. «Зарубіжний досвід вибору пріоритетів у сфері науки та інновацій»; Шимон О. М., Шиненко М. А., Коваленко В. М. «Особливості оцінювання результативності педагогічних досліджень в освітній практиці».

У рамках конференції на Факультеті міжнародних відносин відбулося засідання українсько-польської студентської секції. Організатор та модератор заходу – професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) Лобода С. М.

4.jpg

До учасників семінару звернувся завідувач кафедри КММТ Бобарчук О. А., який окреслив головні теми застосування мультимедійних технологій в освіті на сучасному етапі.

5.jpg

Студенти НАУ представили доповіді англійською та польською мовами, що висвітлюють питання інженерних можливостей використання ІКТ в організації освітнього процесу. Польські студенти особливу увагу приділили питанням викликів психічному здоров’ю людини та безпеки використання ІКТ на різних рівнях освіти.

6.jpg

Після кожної доповіді був час для питань та відповідей. Усі доповіді викликали жваві дискусії, що свідчить про серйозне ставлення студентів до обговорюваних проблем. Студенти виявили гаряче бажання зустрітися ще раз вже у неформальному форматі для обговорення спільних цікавих питань професійного й особистісного розвитку.

Захід відбувся за активної підтримки та участі керівництва Інституту соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві – директора Йоанни Вилєжалек, віце-директора Івонни Блащак, завдувача кафедри педагогіки Моніки Юревич.

7.jpg

Висловлюємо щиру вдячність усім організаторам заходу: Волошину Ю. О. д-ру юрид. наук, професору, заслуженому юристу України, декану ФМВ НАУ, Бобарчуку О. А., канд. техн. наук, завідувачу кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ, Лободі С. М., д-ру пед. наук, професору, доктору габілітованому (Республіка Польща), професору кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ, Мелешку М. А., канд. техн. наук, професору кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій НАУ та іншим працівникам кафедри за довготривалу плідну співпрацю!

Матеріали конференції буде представлено в електронному збірнику наукових праць та розміщено на офіційному сайті НАУ: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: матеріали доповідей наук.-практ. конф., м. Київ, 10 лист. 2022 р. К.: НАУ, 2022.

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.