ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

10 листопада 2023 р. на базі Національного авіаційного університету відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступили: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща); Інститут соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві (Республіка Польща). Конференція проводилася в режимі онлайн на платформі Google Meet.

Foto vsi.png

Мета конференції

 • Обговорення нових результатів використання мультимедійних технологій в різних галузях людської діяльності.
 • Демонстрація практичних досягнень учасників конференції у вигляді мультимедійних презентацій.
 • Аналіз наукових, психолого-педагогічних, виробничих аспектів розвитку мультимедійних технологій.
 • Обмін ідеями, пошук спільних напрямів досліджень та зміцнення співпраці між навчальними, науковими i виробничими закладами та установами.
 • Залучення молоді до наукового пошуку.

Основні напрями роботи конференції

 1. Теоретичні основи створення та використання мультимедійних технологій.
 2. Апаратно-програмне забезпечення мультимедіа.
 3. Мультимедійні ресурси електронних бібліотек та музеїв.
 4. Віртуалізація засобів мультимедіа.
 5. Імерсивні технології.
 6. Мультимедійні технології в освіті.
 7. Використання штучного інтелекту в мультимедійних технологіях.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

Під час конференції в доповідях учасників заходу розглядалися наукові та методичні питання застосування мультимедійних технологій, обговорювалися різні аспекти їхньої розробки та використання в освіті та інших сферах діяльності.

У роботі заходу разом з викладачами, науковцями, аспірантами та студентами навчальних закладів і установ взяли участь співробітники ІЦО НАПН України. На пленарному засіданні від Інституту було заслухано доповіді: Литвинової С. Г., д-ра пед. наук, заступника директора ІЦО НАПН України «Віртуальна та доповнена реальність в контексті проєктування освітнього середовища закладу освіти»; Іванової С. М., канд. пед. наук, ст. досл., зав. відділу «Роль цифрових бібліотек майбутнього у науково-педагогічній діяльності»; Франчук Н. П., канд. пед. наук, ст. наук. досл. «Створення відеоуроку за допомогою використання мультимедійних програм».

Foto 1.png

Від відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН України було представлено доповіді: Мінтій І. С. «Інтерактивні онлайн-тренажери з математики для учнів початкової школи»; Кільченко А. В., Лабжинський Ю. А., Ткаченко В. А. «Мультимедійна комунікація освітніх організацій в електронних бібліотеках»; Новицька Т. Л., Шиненко М. А., Шимон О. М. «Використання науково-освітніх електронних бібліотек: зарубіжний досвід»; Олексюк В. П. «Деякі альтметричні сервіси для оцінювання ефективності наукових досліджень».

У межах конференції на Факультеті міжнародних відносин НАУ відбулося засідання українсько-польської студентської секції. Голова секції: доктор пед. наук, професор, доктор габілітований Республіки Польща, професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) НАУ Лобода С. М.

До учасників конференції звернулися зав. кафедри КММТ НАУ Бобарчук О. А., зав. кафедри педагогіки Інституту соціологічних наук і педагогіки Академії сільського господарства (м. Варшава, Республіка Польща) Моніка Юревич, заступник декана Відділу педагогіки Інституту соціологічних наук і педагогіки Академії сільського господарства (м. Варшава, Республіка Польща) Агнєшка Павлюк-Скшипек, професори кафедри КММТ НАУ Мелешко М. А. та Веретільник Т. І., доцент кафедри КММТ НАУ Денисенко С. М.

Студенти представили сім доповідей англійською мовою (п’ять з української та дві з польської сторони). Були розглянуті питання досліджень українського ринку графічного дизайну у контексті фірмової ідентичності, застосування NFC-міток у друкованих навчальних виданнях як розвиток технології застосування QR-кодів, важливість візуалізації знань в сучасній освіті, доцільність використання субтитрів у навчальному відеоконтенті, концепції мультиплатформних соціальних медіа, використання комп’ютерних інформаційних та комунікаційних технологій в екологічній освіті, процесів соціалізації дітей з використанням комп’ютерних, інформаційних та комунікаційних технологій.

Засідання секції пройшло на високому рівні. Усі доповіді викликали запитання, коментарі та пропозиції, що свідчить про серйозне ставлення учасників конференції до обговорюваних проблем.

Захід відбувся за активної підтримки та участі керівництва Інституту соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві.

Висловлюємо щиру вдячність усім організаторам заходу: Волошину Ю. О. д-ру юрид. наук, професору, заслуженому юристу України, декану ФМВ НАУ, Бобарчуку О. А., канд. техн. наук, зав. кафедри КММТ НАУ, Лободі С. М., д-ру пед. наук, професору, доктору габілітованому (Республіка Польща), професору кафедри КММТ НАУ, Мелешку М. А., канд. техн. наук, доценту, професору кафедри КММТ НАУ та іншим працівникам кафедри за довготривалу плідну співпрацю!

Матеріали конференції буде представлено в електронному збірнику наукових праць та розміщено на офіційному сайті НАУ: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: матеріали доповідей наук.-практ. конф., м. Київ, 10 лист. 2023 р. К.: НАУ, 2023. http://kmmt.nau.edu.ua/kmmt-page/kmmt-conference.

Анонси та оголошення

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

Інститут цифровізації освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад в наукових підрозділах. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, здобули вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня. На заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

 • завідувача відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • головного наукового співробітника – доктор наук;
 • провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • завідувача сектору – доктор філософії (кандидат наук)
 • наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду;
 • молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Учасник конкурсу повинен мати результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.


І ОНЛАЙН ШКОЛА "ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

Пані та панове! Запрошуємо долучитися в якості учасників до онлайн школи та підвищити рівень своєї цифрової компетентності!

Онлайн школа "Цифрові технології в наукових дослідженнях" є волонтерською ініціативою та проводиться з метою підвищення рівня цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів.