ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності»

10 листопада 2023 р. на базі Національного авіаційного університету відбулася ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», організаторами якої виступили: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету; Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України; Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща); Інститут соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві (Республіка Польща). Конференція проводилася в режимі онлайн на платформі Google Meet.

Foto vsi.png

Мета конференції

 • Обговорення нових результатів використання мультимедійних технологій в різних галузях людської діяльності.
 • Демонстрація практичних досягнень учасників конференції у вигляді мультимедійних презентацій.
 • Аналіз наукових, психолого-педагогічних, виробничих аспектів розвитку мультимедійних технологій.
 • Обмін ідеями, пошук спільних напрямів досліджень та зміцнення співпраці між навчальними, науковими i виробничими закладами та установами.
 • Залучення молоді до наукового пошуку.

Основні напрями роботи конференції

 1. Теоретичні основи створення та використання мультимедійних технологій.
 2. Апаратно-програмне забезпечення мультимедіа.
 3. Мультимедійні ресурси електронних бібліотек та музеїв.
 4. Віртуалізація засобів мультимедіа.
 5. Імерсивні технології.
 6. Мультимедійні технології в освіті.
 7. Використання штучного інтелекту в мультимедійних технологіях.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

Під час конференції в доповідях учасників заходу розглядалися наукові та методичні питання застосування мультимедійних технологій, обговорювалися різні аспекти їхньої розробки та використання в освіті та інших сферах діяльності.

У роботі заходу разом з викладачами, науковцями, аспірантами та студентами навчальних закладів і установ взяли участь співробітники ІЦО НАПН України. На пленарному засіданні від Інституту було заслухано доповіді: Литвинової С. Г., д-ра пед. наук, заступника директора ІЦО НАПН України «Віртуальна та доповнена реальність в контексті проєктування освітнього середовища закладу освіти»; Іванової С. М., канд. пед. наук, ст. досл., зав. відділу «Роль цифрових бібліотек майбутнього у науково-педагогічній діяльності»; Франчук Н. П., канд. пед. наук, ст. наук. досл. «Створення відеоуроку за допомогою використання мультимедійних програм».

Foto 1.png

Від відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН України було представлено доповіді: Мінтій І. С. «Інтерактивні онлайн-тренажери з математики для учнів початкової школи»; Кільченко А. В., Лабжинський Ю. А., Ткаченко В. А. «Мультимедійна комунікація освітніх організацій в електронних бібліотеках»; Новицька Т. Л., Шиненко М. А., Шимон О. М. «Використання науково-освітніх електронних бібліотек: зарубіжний досвід»; Олексюк В. П. «Деякі альтметричні сервіси для оцінювання ефективності наукових досліджень».

У межах конференції на Факультеті міжнародних відносин НАУ відбулося засідання українсько-польської студентської секції. Голова секції: доктор пед. наук, професор, доктор габілітований Республіки Польща, професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) НАУ Лобода С. М.

До учасників конференції звернулися зав. кафедри КММТ НАУ Бобарчук О. А., зав. кафедри педагогіки Інституту соціологічних наук і педагогіки Академії сільського господарства (м. Варшава, Республіка Польща) Моніка Юревич, заступник декана Відділу педагогіки Інституту соціологічних наук і педагогіки Академії сільського господарства (м. Варшава, Республіка Польща) Агнєшка Павлюк-Скшипек, професори кафедри КММТ НАУ Мелешко М. А. та Веретільник Т. І., доцент кафедри КММТ НАУ Денисенко С. М.

Студенти представили сім доповідей англійською мовою (п’ять з української та дві з польської сторони). Були розглянуті питання досліджень українського ринку графічного дизайну у контексті фірмової ідентичності, застосування NFC-міток у друкованих навчальних виданнях як розвиток технології застосування QR-кодів, важливість візуалізації знань в сучасній освіті, доцільність використання субтитрів у навчальному відеоконтенті, концепції мультиплатформних соціальних медіа, використання комп’ютерних інформаційних та комунікаційних технологій в екологічній освіті, процесів соціалізації дітей з використанням комп’ютерних, інформаційних та комунікаційних технологій.

Засідання секції пройшло на високому рівні. Усі доповіді викликали запитання, коментарі та пропозиції, що свідчить про серйозне ставлення учасників конференції до обговорюваних проблем.

Захід відбувся за активної підтримки та участі керівництва Інституту соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства у Варшаві.

Висловлюємо щиру вдячність усім організаторам заходу: Волошину Ю. О. д-ру юрид. наук, професору, заслуженому юристу України, декану ФМВ НАУ, Бобарчуку О. А., канд. техн. наук, зав. кафедри КММТ НАУ, Лободі С. М., д-ру пед. наук, професору, доктору габілітованому (Республіка Польща), професору кафедри КММТ НАУ, Мелешку М. А., канд. техн. наук, доценту, професору кафедри КММТ НАУ та іншим працівникам кафедри за довготривалу плідну співпрацю!

Матеріали конференції буде представлено в електронному збірнику наукових праць та розміщено на офіційному сайті НАУ: Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності: матеріали доповідей наук.-практ. конф., м. Київ, 10 лист. 2023 р. К.: НАУ, 2023. http://kmmt.nau.edu.ua/kmmt-page/kmmt-conference.

Анонси та оголошення

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

29 травня 2024 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбудеться Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару аспіранти Інституту звітують про хід виконання та результати свого дисертаційного дослідження.
Семінар відбудеться в дистанційному форматі.


ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2024. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, студентів, фахівців з організації навчального процесу, дистанційного навчання – усіх, хто використовує або планує використовувати систему управління навчанням Moodle, взяти участь у конференції 31 травня 2024 р.


Навчання в докторантурі

Запрошуємо на навчання в докторантуру Інституту цифровізації освіти НАПН України для здобуття ступеня доктора наук з наукової спеціальності: 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.