Взаємодія людини і нових технологій: штучний інтелект і майбутні застосування

Взаємодія людини і нових технологій: штучний інтелект і майбутні застосування

13-15 квітня 2023 р. у Лозанні, Швейцарія, пройшла чергова міжнародні наукова конференція «Взаємодія людини і нових технологій: штучний інтелект і майбутні застосування» (IHIET-AI 2023). Формат конференції – гібридний, значна кількість доповідей були зроблені онлайн.

Головні напрями роботи:

  • Людино-центричне проєктування.
  • Штучний інтелект, обчислювальні системи та інтелектуальне проєктування.
  • Моделювання доповненої, віртуальної та змішаної реальності.
  • Комп’ютерні системи розпізнавання соціального та емоційного впливу
  • Взаємодія людини та комп’ютера.
  • Гуманістичні технології та майбутнє праці.
  • Екстремальні технології та бізнес-застосування.
  • Застосування в медицині та охороні здоров’я.
  • Менеджмент, навчання та застосування в бізнесі.

Від України була представлена одна доповідь: «On the way to hybrid intelligence: influence of the human-system interaction rate on the human cognitive performance», співавторами якої є науковці нашого інституту: Олександр Буров, Світлана Литвинова і Ольга Пінчук.

second.jpg

Рецензування та відбір робіт відбувались у три етапи: ідея повідомлення у вигляді тез, стаття, презентація у вигляді відео-файлу. За результатами цих етапів до участі в програмі були відібрані 40 доповідей та 10 постерів. Опубліковано 41 статтю. Після конференції відібрані матеріали подаються організаторами на індексацію в WoS. https://openaccess.cms-conferences.org/publications/book/978-1-958651-46-9

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.