Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах Євроінтеграції»

Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах Євроінтеграції»

У межах Програми спільної діяльності НАН України і НАПН України, а також програми спільної діяльності НАПН України і МОН України 8 листопада 2022 р. відбувся Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах Євроінтеграції»

У заході взяли участь 240 осіб. Співорганізаторами заходу виступили: Директорат науки та інновацій МОН України, Директорат цифрової трансформації МОН України, Рада молодих вчених НАН України, Рада молодих вчених НАПН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», Офіс підтримки вченого.

У роботі Круглого столу взяли участь і виступили з доповідями організатори заходу: Григорій Мозолевич, к.т.н., керівник експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору Директорату науки та інновацій МОН України; Андрій Василенко, к.геолог.н., державний експерт експертної групи з питань цифрової трансформації освіти і науки Директорату цифрової трансформації МОН України; Валерій Биков, дійсний член НАПН України, д.т.н., директор Інститут цифровізації освіти НАПН України; Євгеній Преображенський, виконавчий директор Асоціації УРАН; Андрій Хорольський, к.т.н., старший науковий співробітник та голова Ради молодих вчених Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, секретар Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, секретар Ради молодих вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України; Ольга Пінчук, к.пед.н., заступник директора з науково-експериментальної роботи, Інститут цифровізації освіти НАПН України; Аліса Сухіх, к.пед.н., заступник голови Ради молодих вчених НАПН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України та інші.

У своєму виступі дійсний член НАПН України, д.т.н., директор Інститут цифровізації освіти НАПН України Валерій Биков підкреслив, що саме людина з її освітніми і науковими запитами, потребами, цінностями та прагненнями знаходиться в центрі і є основною рушійною силою процесів цифрової трансформації науки в умовах Євроінтеграції. Тому, не зважаючи на беззастережну цінність і важливість обговорення найсучасніших технічних і технологічних аспектів цих процесів, неможливо не приділити належної уваги питанням підготовки кадрів, забезпечення освітнього компоненту розроблення і впровадження технологій і сервісів відкритої науки, а також обґрунтуванню методологічних і науково-методичних засад їх використання. Не останню роль відіграють в цьому процесі питання визначення та гармонізації використання термінологічного апарату наукових досліджень, що є запорукою ефективної міжнародної науково-освітньої взаємодії.

Питання розвитку і застосування в науково-освітньому просторі України та Європейському дослідницькому просторі ідей, підходів і технологій відкритої науки обговорювалися в межах чотирьох сесій. Сесія 1. Цифровізація науки: від макрорівня (EOSC, GEANT, URIS, НРАТ) до мікрорівня (інституційні репозитарії, системи для узагальнення звітних даних, тощо); Сесія 2. Національний план щодо відкритої науки: нормативно-правові акти в середньостроковій перспективі. Сесія 3. Забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури. Створення єдиної бази даних про результати наукової та науково-технічної діяльності / концепція державної політики розвитку е-інфраструктур / розвитку дослідницьких інфраструктур / створення єдиної бази даних про результати наукової та науково-технічної діяльності (URIS). Сесія 4. Цифрові сервіси для науковців.

Анонси та оголошення

Cloud-based Smart Technologies for Open Education

20 грудня 2022 року відбудеться міжнародний рецензований семінар з хмаро орієнтованих смарт технологій відкритої освіти (CSTOE 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: проєктування персоналізованого навчального та дослідницького середовища; розумні системи та навчальна робототехніка для дистанційного та технологічно покращеного навчання; мобільні ресурси та повсюдні обчислення у відкритій освіті; віртуальна та доповнена реальність у відкритій освіті; видобування, інженерія та управління знаннями; Інтернет речей для відкритої освіти; забезпечення якості ІКТ-освіти: методи, ресурси та технології; хмаро-орієнтовані дослідницькі інфраструктури для відкритої освіти та досліджень; методи і технології інформаційних систем для розширеного навчання; великі та розумні дані у відкритій освіті та дослідженнях тощо; машинне навчання для відкритої освіти та досліджень.


ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd)

19-22 грудня 2022 р. запрошуємо до участі у міжнародній конференції ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education (CITEd) – це рецензована міжнародна конференція, присвячена новим дослідженням із застосування хмарних та імерсивних технологій в освіті. Конференція охоплює цікаву надсучасну тематику: адаптивні хмарні навчальні платформи, комбіноване навчання, блокчейн в освіті, хмаро орієнтовані освітні застосування штучного інтелекту, хмаро орієнтовані платформи засоби та сервіси електронного навчання, компетентнісно зорієнтовані освітні платформи, проєктування та впровадження імерсивних навчальних середовищ, цифрова трансформація освіти, інтелектуальний аналіз освітніх даних, емоційний штучний інтелект, імерсивні технології у професійній підготовці та перепідготовці, імерсивні технології у природничо-науковій освіті, застосування імерсивних технологій в освіті, мобільне навчання, технології розумного кампусу, соціальна аналітика в освіті, віртуалізація навчання: принципи, технології, засоби, гейміфікація з віртуальною та доповненою реальністю


Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2022)

19 грудня 2022 відбудеться англомовний рецензований міжнародний Семінар з цифрової трансформації освіти (DigiTransfEd 2022). Воркшоп проходитиме спільно з міжнародним науково-практичним заходом «Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education» (CITEd 2022). Участь безкоштовна. Напрями роботи семінару: Як пандемія COVID-19 спонукала цифрову трансформацію освіти; Цифрове навчальне середовище; Трансформація в методології викладання та навчання, інтеграція відео для онлайн-навчання; Навчання Статистика/аналітика; Адаптивне навчання; Обчислювальне мислення; Підвищення цифрових навичок і компетенцій для цифрової трансформації; Якість контенту цифрової освіти; Навчання на основі AR/VR, гейміфікація; ШІ/прогнозне навчання, платформи досвіду навчання


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.


Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін», проведення якої планувалося 18-19 травня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) переноситься на невизначений термін.