Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах Євроінтеграції»

Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах Євроінтеграції»

У межах Програми спільної діяльності НАН України і НАПН України, а також програми спільної діяльності НАПН України і МОН України 8 листопада 2022 р. відбувся Круглий стіл «Цифрова трансформація науки в умовах Євроінтеграції»

У заході взяли участь 240 осіб. Співорганізаторами заходу виступили: Директорат науки та інновацій МОН України, Директорат цифрової трансформації МОН України, Рада молодих вчених НАН України, Рада молодих вчених НАПН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», Офіс підтримки вченого.

У роботі Круглого столу взяли участь і виступили з доповідями організатори заходу: Григорій Мозолевич, к.т.н., керівник експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору Директорату науки та інновацій МОН України; Андрій Василенко, к.геолог.н., державний експерт експертної групи з питань цифрової трансформації освіти і науки Директорату цифрової трансформації МОН України; Валерій Биков, дійсний член НАПН України, д.т.н., директор Інститут цифровізації освіти НАПН України; Євгеній Преображенський, виконавчий директор Асоціації УРАН; Андрій Хорольський, к.т.н., старший науковий співробітник та голова Ради молодих вчених Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, секретар Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, секретар Ради молодих вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України; Ольга Пінчук, к.пед.н., заступник директора з науково-експериментальної роботи, Інститут цифровізації освіти НАПН України; Аліса Сухіх, к.пед.н., заступник голови Ради молодих вчених НАПН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України та інші.

У своєму виступі дійсний член НАПН України, д.т.н., директор Інститут цифровізації освіти НАПН України Валерій Биков підкреслив, що саме людина з її освітніми і науковими запитами, потребами, цінностями та прагненнями знаходиться в центрі і є основною рушійною силою процесів цифрової трансформації науки в умовах Євроінтеграції. Тому, не зважаючи на беззастережну цінність і важливість обговорення найсучасніших технічних і технологічних аспектів цих процесів, неможливо не приділити належної уваги питанням підготовки кадрів, забезпечення освітнього компоненту розроблення і впровадження технологій і сервісів відкритої науки, а також обґрунтуванню методологічних і науково-методичних засад їх використання. Не останню роль відіграють в цьому процесі питання визначення та гармонізації використання термінологічного апарату наукових досліджень, що є запорукою ефективної міжнародної науково-освітньої взаємодії.

Питання розвитку і застосування в науково-освітньому просторі України та Європейському дослідницькому просторі ідей, підходів і технологій відкритої науки обговорювалися в межах чотирьох сесій. Сесія 1. Цифровізація науки: від макрорівня (EOSC, GEANT, URIS, НРАТ) до мікрорівня (інституційні репозитарії, системи для узагальнення звітних даних, тощо); Сесія 2. Національний план щодо відкритої науки: нормативно-правові акти в середньостроковій перспективі. Сесія 3. Забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури. Створення єдиної бази даних про результати наукової та науково-технічної діяльності / концепція державної політики розвитку е-інфраструктур / розвитку дослідницьких інфраструктур / створення єдиної бази даних про результати наукової та науково-технічної діяльності (URIS). Сесія 4. Цифрові сервіси для науковців.

Анонси та оголошення

Вибори директора Інституту цифровізації освіти НАПН

Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду директора Інституту цифровізації освіти НАПН України.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення 23 березня 2023 року. Вибори відбудуться 7 червня 2023 року.


Науково-практична конференція «Відкрита наука в умовах інтеграції освіти України до європейського дослідницького простору»

Вельмишановні колеги! Запрошуємо вас 27 квітня 2023 року до участі у І Науково-практичній конференції «Відкрита наука в умовах інтеграції освіти України до європейського дослідницького простору» (OS-UA-ERA-2023). Місія заходу: розвиток теоретичних засад і обмін практичним досвідом застосування технологій відкритої науки в закладах освіти і наукових установах, використання дослідницьких цифрових сервісів та е‑інфраструктур, шляхів інтеграції у Європейський дослідницький простір.


Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції»

21 квітня 2023 року запрошуємо взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції», співорганізаторами якої є Інститут цифровізації освіти.


VIII Міжнародна конференція з цифрової освіти

У мирний час ми планували опублікувати найкращі роботи з VIII Міжнародної конференції з цифрової освіти в екологічних університетах, організованої Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна) та Вроцлавським університетом природокористування (м. Вроцлав, Польща) спільно з нашим інститутом у томі Post-proceedings 2-го симпозіуму Myroslav I. Zhaldak on Advances in Educational Technology (AET 2021 - https://aet.easyscience.education/2021/). У зв’язку з війною в Україні ця конференція переноситься. Незважаючи на це, подача документів відкрита.