Проектна зустріч в м. Катовіце (Сілезьке воєводство Республіки Польща)

Проектна зустріч в м. Катовіце (Сілезьке воєводство Республіки Польща)

25 вересня 2015 року в м. Катовіце (Сілезьке воєводство Республіки Польща) відбулася проектна зустріч робочої групи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Вищої школи інформаційних технологій в Катовіце щодо міжнародної співпраці та розширення можливостей для участі у міжнародних конкурсах та грантах.

Початком співробітництва став візит 21-25 серпня 2015 року провідного наукового співробітника Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Олени Олександрівни Гриб’юк у Катовіце та відвідання Вищої школи інформаційних технологій.

2.png

З метою укріплення партнерських відносин та поглиблення міжнародної співпраці під час урочистостей був підписаний Договір про співпрацю між Вищою школою інформаційних технологій в Катовіце та Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

В урочистостях інавгурації брали участь:

 • ректор Вищої школи інформаційних технологій в Катовіце,
 • доктор Маріан Павелчик,
 • провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук Олена Гриб’юк,
 • канцлер Марек Мариняк,
 • доктор Маріан Словіцкі,
 • професор Богдан Крул
 • асистент Доброміла Стано.

3.png

У ході обговорення подальшої співпраці було обумовлено гарантії високої якість та визначено основні напрямки активізації двостороннього співробітництва, забезпечення доступу студентів, аспірантів і співробітників до найновіших досягнень науки, оволодіння відповідними практичними уміннями, розвиток загальної і організаційної культури і конкурентоздатності на динамічному ринку праці в Польщі, Україні та Європейському Союзі.

4.png

Участь в проекті надає наступні можливості для студентів, аспірантів та вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Вищої школи інформаційних технологій в Катовіце:

 • Розширення своїх знань і наукових уявлень
 • Консультації з видатними вченими в різних областях науки і техніки
 • Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями в міждисциплінарних областях науки
 • Представлення результатів науково-дослідницької роботи молодих вчених у формі усних доповідей та обговорення з досвідченими дослідниками
 • Отримання порад щодо публікації результатів досліджень
 • Розвиток здібностей особистості молодих науковців щодо наукового пошуку, відкритості до нових ідей і креативності в реалізації
 • Формування професійних зв'язків, необхідних для майбутньої кар'єри

Отримання досвіду участі в міжнародних наукових заходах та програмах, зокрема у програмі ЄС «Horizon 2020».

5.png

Анонси та оголошення

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

24 червня 2024 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбудеться Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару докторанти та аспіранти Інституту звітують про хід виконання та результати свого дисертаційного дослідження.
Семінар відбудеться в дистанційному форматі.


Онлайн-курс «Рецензування в епоху відкритої науки: нові виклики та можливості»

Запрошуємо взяти участь у навчанні на онлайн-курсі «Рецензування в епоху відкритої науки: нові виклики та можливості». Цей курс допоможе вам:

 • зрозуміти концепцію відкритої науки: дізнатися, як вона впливає на процес рецензування та яким чином можна використовувати її принципи для підвищення якості наукових публікацій;
 • опанувати новітні інструменти та методи: ознайомитися з цифровими платформами та інноваційними технологіями, що спрощують процес рецензування та роблять його більш прозорим;
 • розвинути навички рецензування: навчитися давати конструктивний зворотний зв’язок, аналізувати наукові статті та інші матеріали в умовах відкритого доступу;
 • дізнатися про етичні аспекти та виклики: розглянути питання конфіденційності, прозорості та об’єктивності в сучасному науковому середовищі.

25 червня 2024 року о 15:00 відбудеться презентація онлайн-курсу.

Реєстраційна форма https://forms.gle/rs4pk5ygyHi33X7M8


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.