Засідання круглого столу «Наукова молодь в умовах інтеграції України в міжнародний освітній та науковий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи»

1.jpg

3.jpg

18 травня 2018 р. представники Ради молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України взяли участь у засіданні круглого столу «Наукова молодь в умовах інтеграції України в міжнародний освітній та науковий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи», що відбувався у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського НАПН України в рамках проведення Всеукраїнського фестивалю науки.

Відкрила цей захід та привітала учасників директор ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, д.пед.н., проф., член-кор. НАПН України Л.Д. Березівська. Модерувала захід заступник директора з наукової роботи, к.і.н. С.М. Кравченко.

2.jpg
4.jpg

Під час круглого столу була підписана угода про співпрацю між Радою молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та Радою молодих вчених ДНПБ імені В.О. Сухомлинського. Свої підписи на угоді залишили керівники цих установ та Голови Рад молодих вчених (Тарнавська Сніжана та Яцишин Анна).

5.jpg

6.jpg

7.jpg

Голова Ради молодих вчених НАПН Людмила Дяченко прозвітувалась про основні заходи, що були проведені за минулий рік, окреслила перспективи розвитку і висловила надію на подальшу плідну роботу. Заступник голови Ради молодих вчених НАПН Ирина Губеладзе проаналізувала можливості та перепони для презентаціі наукових здобутків молодих вчених у світовому науковому просторі.

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

У круглому столів взяли участь молоді вчені наукових установ НАПН України (Інституту соціальної та політичної психології, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання, Інституту вищої освіти, Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського), закладів вищої освіти (Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Київського університету імені Бориса Грінченка), Педагогічного музею України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Науково-дослідного інституту українознавства. Круглий стіл відбувся за участю зарубіжних фахівців, зокрема ДУ «Центральна наукова бібліотека імені Якуба Коласа» НАН Білорусі. 

12.jpg

13.jpg

Після круглого столу відбулася робоча зустріч членів Ради молодих вчених НАПН, на якій було обговорено подальші напрями роботи на 2018 р.

Висловлюємо щиру вдячність керівництву бібліотеки та представникам Ради молодих вчених бібліотеки імені В.О. Сухомлинського за організацію круглого столу і теплий прийом!

Анонси та оголошення

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

24 червня 2024 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбудеться Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару докторанти та аспіранти Інституту звітують про хід виконання та результати свого дисертаційного дослідження.
Семінар відбудеться в дистанційному форматі.


Онлайн-курс «Рецензування в епоху відкритої науки: нові виклики та можливості»

Запрошуємо взяти участь у навчанні на онлайн-курсі «Рецензування в епоху відкритої науки: нові виклики та можливості». Цей курс допоможе вам:

  • зрозуміти концепцію відкритої науки: дізнатися, як вона впливає на процес рецензування та яким чином можна використовувати її принципи для підвищення якості наукових публікацій;
  • опанувати новітні інструменти та методи: ознайомитися з цифровими платформами та інноваційними технологіями, що спрощують процес рецензування та роблять його більш прозорим;
  • розвинути навички рецензування: навчитися давати конструктивний зворотний зв’язок, аналізувати наукові статті та інші матеріали в умовах відкритого доступу;
  • дізнатися про етичні аспекти та виклики: розглянути питання конфіденційності, прозорості та об’єктивності в сучасному науковому середовищі.

25 червня 2024 року о 15:00 відбудеться презентація онлайн-курсу.

Реєстраційна форма https://forms.gle/rs4pk5ygyHi33X7M8


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.