Імерсивні технології в освіті

Імерсивні технології в освіті

Опубліковано збірник матеріалів за результатами проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті».

Збірник містить матеріали доповідей, що були представлені на науково-практичній конференції «Імерсивні технології в освіті». В доповідях розглянуті наукові та методичні питання цифровізації суспільства і освіти, визначені сутність та інноваційність імерсивних технологій для розвитку освіти на всіх її рівнях, розкрито аспекти використання віртуальної та доповненої реальності в освітній практиці педагогів. Особлива увага приділена моделюванню, проєктуванню та використанню освітніх середовищ з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності, а також впливу середовища віртуальної реальності на здоров'я, поведінку та когнітивну діяльність учнів і студентів. Представлені матеріали можуть бути використані вченими, науково педагогічними та педагогічними працівникам, аспірантами, докторантами, вчителями закладів згальної середньої освіти.

Завантажити збірник матеріалів можна в Електронній бібліотеці НАПН України за посиланням: https://lib.iitta.gov.ua/737753/

Анонси та оголошення

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

Інститут цифровізації освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад в наукових підрозділах. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, здобули вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня. На заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

  • завідувача відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • головного наукового співробітника – доктор наук;
  • провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • завідувача сектору – доктор філософії (кандидат наук)
  • наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр, який має не менше п’яти років досвіду;
  • молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Учасник конкурсу повинен мати результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.


І ОНЛАЙН ШКОЛА "ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ"

Пані та панове! Запрошуємо долучитися в якості учасників до онлайн школи та підвищити рівень своєї цифрової компетентності!

Онлайн школа "Цифрові технології в наукових дослідженнях" є волонтерською ініціативою та проводиться з метою підвищення рівня цифрової компетентності наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів і докторантів.