Випуск № 1 (99) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»

Випуск № 1 (99) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»

Шановні колеги, друзі, вчителі, викладачі, вчені! Пропонуємо Вашій увазі випуск № 1 (99) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Журнал незмінно посідає 1 місце у Топ 100 «Найкращі публікації – українська» за версією Google Scholar. Видання включено до Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), має JCI = 0,46 (2022) – Journal Citation Indicator в категорії Education & Educational Research.

Користувачі більше 200 країн світу звертаються до електронних ресурсів журналу.

У №1 (99) розміщено статті авторів з наукових установ та закладів освіти України та зарубіжжя. У випуск увійшли роботи науковців установ НАПН України. Читачам представлено результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освітніх застосувань ІКТ, інноваційні рішення проблем впровадження ІКТ в освітній процес.

Тематика наукових публікацій охоплює напрями:

 • Методологія, теорія, філософія та історія використання ІКТ в освіті
 • ІКТ і засоби навчання у дошкільній освіті
 • ІКТ і засоби навчання у загальній середній освіті
 • ІКТ і засоби навчання у закладах вищої освіти
 • ІКТ і засоби навчання у системі післядипломної педагогічної освіти

Географія авторського колективу випуску - це регіони України, зокрема: Бердянськ, Вінниця, Дорогобич, Житомир, Запоріжжя, Київ, Луцьк, Харків та країни світу, а саме: Німеччини, Нігерія, Філіппіни.

У випуску висвітлюють результати наукових пошуків та практичних напрацювань наукові і науково-педагогічні працівники, які представляють такі заклади освіти і наукові установи:

 • Інститут цифровізації освіти НАПН України
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Київський національний лінгвістичний університет
 • Бердянський державний педагогічний університет, м.Бердянськ
 • Волинський національний технічний університет
 • Дорогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м.Дорогобич
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка
 • Запорізький державний медичний університет, м.Запоріжжя
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків
 • Харківський національний університет радіоелектроніки
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Серед іноземних авторів:
 • Технічний університет Мюнхена, м.Мюнхен, Німеччина
 • Університет Ібадану, м. Ібадан, Нігерія
 • Центр глобальних досліджень імені доктора Маріанна К. Лао,
 • Університет Сілліман, м.Думагете, Філіппіни

Низький уклін вам, дорогі наші захисники і захисниці, щиро вдячні за те, що можемо продовжувати нашу роботу та презентувати вітчизняній і міжнародній науковій спільноті працю наших вчених. Ми переможемо! Слава Україні!

Анонси та оголошення

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

29 травня 2024 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбудеться Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару аспіранти Інституту звітують про хід виконання та результати свого дисертаційного дослідження.
Семінар відбудеться в дистанційному форматі.


ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2024. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, студентів, фахівців з організації навчального процесу, дистанційного навчання – усіх, хто використовує або планує використовувати систему управління навчанням Moodle, взяти участь у конференції 31 травня 2024 р.


Навчання в докторантурі

Запрошуємо на навчання в докторантуру Інституту цифровізації освіти НАПН України для здобуття ступеня доктора наук з наукової спеціальності: 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.