Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень

Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень

Інститутом цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України проведено вебінар «Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень» для наукових, науково-педагогічних працівників та аспірантів, який відбувся в межах XV-ї Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2024».

На вебінарі було представлено дві доповіді:

Спіріна Олега Михайловича, д. пед. н., професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, директора ІЦО НАПН України «Електронні відкриті наукометричні, бібліометричні та рейтингові системи» (лекція);

Іванової Світлани Миколаївни, к. пед. н., старшого дослідника, завідувача відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН України «Наукова електронна бібліотека як засіб оцінювання науково-дослідної роботи наукових і науково-педагогічних працівників» (майстер-клас);

Тематика вебінару привернула увагу слухачів, тому що в реаліях сьогодення вона є надзвичайно цікавою, необхідною та актуальною для наукової спільноти, оскільки в умовах реформування вітчизняної системи вищої освіти та науки важливого значення набуває проблема якості й ефективності проведення педагогічних досліджень та оцінювання результатів науково-педагогічної діяльності.

У роботі заходу взяли участь наукові, науково-педагогічні працівники та аспіранти.

Робочі мови семінару: українська.

Формат проведення семінару: дистанційно.

Анонси та оголошення

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції"

Запрошуємо взяти участь у роботі IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 26 квітня 2024 року в Донецькому державному університеті внутрішніх справ, м. Кропивницький в онлайн форматі.

Місія конференції: обговорення актуальних питань впровадження STEAM-технологій в освітній процес закладів освіти різного рівня та профілю.

Прийом матеріалів конференції до 10.04.2024 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.


ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» - 2024

Вельмишановні колеги, запрошуємо до участі в міжнародній конференції, яка відбудеться у змішаному форматі 30 квітня 2024 року.

Наша мета: розвиток теоретичних засад і обмін практичним досвідом застосування імерсивних технологій у навчальному процесі закладів освіти різного рівня.


ІНСТИТУТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ оголошує конкурс на заміщення посад


Навчання в докторантурі

Запрошуємо на навчання в докторантуру Інституту цифровізації освіти НАПН України для здобуття ступеня доктора наук зі спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки" ("Інформаційно-комунікаційні технології в освіті").


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.