Семінар «Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень»

Семінар «Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень»

05 жовтня 2023 р. співробітники відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України провели семінар «Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень» для наукових, науково-педагогічних працівників і аспірантів, який відбувся в межах дистанційного навчального курсу «Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень»,

Модераторами семінару були Іванова Світлана Миколаївна, к. пед. н., старший дослідник, завідувач відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН України та Мінтій Ірина Сергіївна, к. пед. н., доцент, с. н. с. відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН України.

З вітальним словом до учасників заходу виступив Спірін Олег Михайлович, д. пед. н., професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор ІЦО НАПН України.

На семінарі було представлено п’ять доповідей:

Спіріна Олега Михайловича, д. пед. н., професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, директора ІЦО НАПН України «Електронні відкриті наукометричні, бібліометричні та рейтингові системи» (лекція);

Іванової Світлани Миколаївни, к. пед. н., старшого дослідника, завідувача відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН України «Наукова електронна бібліотека як засіб оцінювання науково-дослідної роботи наукових і науково-педагогічних працівників» (майстер-клас);

Мінтій Ірини Сергіївни, к. пед. н., доцента, с. н. с. відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН України «Наукометричні бази даних для оцінювання результативності педагогічних досліджень»

Кільченко Алли Віленівни, н. с. відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН України «Google Analytics для оцінювання результативності педагогічних досліджень»;

Вакалюк Тетяни Анатоліївни, д. пед. н., професора, провідн. н. с. відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем ІЦО НАПН Україн, «Електронне портфоліо як засіб представлення результативності педагогічних досліджень».

У роботі заходу взяли участь 34 учасники – наукові, науково-педагогічні працівники та аспіранти:

➢Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України,

➢Криворізького державного педагогічного університету,

➢Державного університету «Житомирська політехніка»,

➢Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,

➢Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка,

➢Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та ін.

Робочі мови семінару: українська.

Формат проведення семінару: дистанційно.

Програма семінару «Інформаційно-цифрові технології для оцінювання результативності педагогічних досліджень»:

Photo0.jpg

Анонси та оголошення

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції"

Запрошуємо взяти участь у роботі IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 26 квітня 2024 року в Донецькому державному університеті внутрішніх справ, м. Кропивницький в онлайн форматі.

Місія конференції: обговорення актуальних питань впровадження STEAM-технологій в освітній процес закладів освіти різного рівня та профілю.

Прийом матеріалів конференції до 10.04.2024 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.


ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ» - 2024

Вельмишановні колеги, запрошуємо до участі в міжнародній конференції, яка відбудеться у змішаному форматі 30 квітня 2024 року.

Наша мета: розвиток теоретичних засад і обмін практичним досвідом застосування імерсивних технологій у навчальному процесі закладів освіти різного рівня.


ІНСТИТУТ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ оголошує конкурс на заміщення посад


Навчання в докторантурі

Запрошуємо на навчання в докторантуру Інституту цифровізації освіти НАПН України для здобуття ступеня доктора наук зі спеціальності "011 Освітні, педагогічні науки" ("Інформаційно-комунікаційні технології в освіті").


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.