Перша міжнародна спеціалізована виставка «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном»

Перша міжнародна спеціалізована виставка «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України долучився до участі в Першій міжнародній спеціалізованій виставці «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном».

У межах заходу відділом хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти було організовано й проведено семінар на тему: «Хмарні технології у формуванні навчально-наукового середовища», в ході якого відбулася дискусія з актуальних проблем впровадження й використання хмарних технологій в галузі початкової, загальної середньої освіти, підготовки вчителів.

З вітальним словом виступила Шишкіна Марія Павлівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти.

Результати своїх досліджень представили співробітники, аспіранти й докторанти відділу:

- Мельник Оксана Миколаївна, аспірант – доповіла про основні результати дослідно-експериментальної роботи за темою “Розумники” (Smart kids). У своїй доповіді дослідниця представила ретроспективу етапів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у початкову освіту; результати аналізу та систематизації вітчизняного й зарубіжного досвіду використання сучасних ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи; модель використання електронних освітніх ресурсів навчального призначення в початковій освіті;

- Ястребов Микола Миколайович, аспірант – ознайомив учасників з можливостями використання хмарних технологій для організації здоров'язбережувального навчання учнів початкових класів. З поміж іншого, доповідач наголосив на тому, що всі компоненти моделі організації здоров’язбережувального навчання є функціонально взаємопов’язаними, при цьому ефективна взаємодія забезпечується шляхом використання ІКТ, зокрема хмарних технологій, що дозволяє створити активне пізнавальне поле високого позитивного потенціалу;

- Литвинова Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант. У своєму виступі доповідач визначила особливості та основні проблеми підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема: відсутність банку теоретичних, дидактичних, розвивальних матеріалів для 5-11 класів та повсюдного доступу до них, відсутність он-лайн підтримки та консультування учнів, системи формування навчального портфоліо учня. У вирішенні означених проблем, на думку доповідача, може допомогти упровадження комплексу хмарних сервісів Office 365, на основі якого розвивається хмаро орієнтоване навчальне середовище загальноосвітнього навчального закладу;

- Тимчук Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант – ознайомила учасників з особливостями використання хмарних технологій у створенні цифрового наративу, що дозволяє підвищити успішність і рівень конструктивного спілкування учнів, сприяє розвитку науково-дослідницьких умінь, формує навички критичного мислення, уміння грамотно формувати власну точку зору, сприяє вдосконаленню інформаційно-комунікаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу та ін.

Загальна кількість учасників семінару (наукових і педагогічних працівників, аспірантів та докторантів) склала понад 30 осіб.

1.JPG  3.JPG 2.JPG 4.JPG 5.jpg 10.jpg 6.jpg 7.jpg 8.JPG 9.JPG 11.JPG 12.JPG

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.