Перша міжнародна спеціалізована виставка «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном»

Перша міжнародна спеціалізована виставка «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном»

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України долучився до участі в Першій міжнародній спеціалізованій виставці «ЗНО – 2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном».

У межах заходу відділом хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти було організовано й проведено семінар на тему: «Хмарні технології у формуванні навчально-наукового середовища», в ході якого відбулася дискусія з актуальних проблем впровадження й використання хмарних технологій в галузі початкової, загальної середньої освіти, підготовки вчителів.

З вітальним словом виступила Шишкіна Марія Павлівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти.

Результати своїх досліджень представили співробітники, аспіранти й докторанти відділу:

- Мельник Оксана Миколаївна, аспірант – доповіла про основні результати дослідно-експериментальної роботи за темою “Розумники” (Smart kids). У своїй доповіді дослідниця представила ретроспективу етапів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у початкову освіту; результати аналізу та систематизації вітчизняного й зарубіжного досвіду використання сучасних ІКТ у навчально-виховному процесі початкової школи; модель використання електронних освітніх ресурсів навчального призначення в початковій освіті;

- Ястребов Микола Миколайович, аспірант – ознайомив учасників з можливостями використання хмарних технологій для організації здоров'язбережувального навчання учнів початкових класів. З поміж іншого, доповідач наголосив на тому, що всі компоненти моделі організації здоров’язбережувального навчання є функціонально взаємопов’язаними, при цьому ефективна взаємодія забезпечується шляхом використання ІКТ, зокрема хмарних технологій, що дозволяє створити активне пізнавальне поле високого позитивного потенціалу;

- Литвинова Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант. У своєму виступі доповідач визначила особливості та основні проблеми підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема: відсутність банку теоретичних, дидактичних, розвивальних матеріалів для 5-11 класів та повсюдного доступу до них, відсутність он-лайн підтримки та консультування учнів, системи формування навчального портфоліо учня. У вирішенні означених проблем, на думку доповідача, може допомогти упровадження комплексу хмарних сервісів Office 365, на основі якого розвивається хмаро орієнтоване навчальне середовище загальноосвітнього навчального закладу;

- Тимчук Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант – ознайомила учасників з особливостями використання хмарних технологій у створенні цифрового наративу, що дозволяє підвищити успішність і рівень конструктивного спілкування учнів, сприяє розвитку науково-дослідницьких умінь, формує навички критичного мислення, уміння грамотно формувати власну точку зору, сприяє вдосконаленню інформаційно-комунікаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу та ін.

Загальна кількість учасників семінару (наукових і педагогічних працівників, аспірантів та докторантів) склала понад 30 осіб.

1.JPG  3.JPG 2.JPG 4.JPG 5.jpg 10.jpg 6.jpg 7.jpg 8.JPG 9.JPG 11.JPG 12.JPG

Анонси та оголошення

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

29 травня 2024 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбудеться Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару аспіранти Інституту звітують про хід виконання та результати свого дисертаційного дослідження.
Семінар відбудеться в дистанційному форматі.


ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2024. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, студентів, фахівців з організації навчального процесу, дистанційного навчання – усіх, хто використовує або планує використовувати систему управління навчанням Moodle, взяти участь у конференції 31 травня 2024 р.


Навчання в докторантурі

Запрошуємо на навчання в докторантуру Інституту цифровізації освіти НАПН України для здобуття ступеня доктора наук з наукової спеціальності: 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.