Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01

На базі Інституту цифровізації освіти НАПН України (далі ІЦО НАПН України) з 2010 р. функціонує Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

До складу Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 ІЦО НАПН України наразі залучено 11 докторів наук, які є провідними вченими у галузі цифровізації освіти і науки України.

Підготовлені дисертації проходять ретельний аналіз провідними науковими докторами і кандидатами наук ІЦО НАПН України, а також членами Спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 ІЦО НАПН України.

За період 2011-2023 рр. відбулося 64 захисти дисертаційних робіт, з них 14 докторських та 50 кандидатських.

Всі доктори і кандидати наук, які захистили свої дисертаційні роботи у Спеціалізованій вченій раді Д 26.459.01 ІЦО НАПН України працюють провідними фахівцями у найкращих закладах освіти і наукових установах, зокрема: Інституті цифровізації освіти НАПН України, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному технічному університеті України «Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського», Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця, Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Державному університеті «Житомирська політехніка», Криворізькому національному університеті, Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет», Сумському державному університеті, Черкаському державному технологічному університеті, Київському університеті імені Бориса Грінченка, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Вінницькому національному технічному університеті, Національному авіаційному університеті, Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, Рівненському державному гуманітарному університеті, Українській інженерно-педагогічній академії, Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Інституті модернізації змісту освіти, Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, Спеціалізованій школі-дитсадок «Лісова казка».

Підготовка захищених здобувачів безпосередньо відбувалась і продовжується у наукових школах ІЦО НАПН України. Ми пишаємося нашими захищеними дисертантами та радіємо, що наукові школи продовжують свій розвиток та набуваю більш масштабного поширення.

1.jpg

2.jpg

Анонси та оголошення

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях"

29 травня 2024 року в Інституті цифровізації освіти НАПН України відбудеться Всеукраїнський методологічний семінар для молодих учених "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях". В рамках семінару аспіранти Інституту звітують про хід виконання та результати свого дисертаційного дослідження.
Семінар відбудеться в дистанційному форматі.


ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2024. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, студентів, фахівців з організації навчального процесу, дистанційного навчання – усіх, хто використовує або планує використовувати систему управління навчанням Moodle, взяти участь у конференції 31 травня 2024 р.


Навчання в докторантурі

Запрошуємо на навчання в докторантуру Інституту цифровізації освіти НАПН України для здобуття ступеня доктора наук з наукової спеціальності: 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 було затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.


Пропозиції до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проекту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (спеціальність "011 Освітні, педагогічні науки") в Інституті цифровізації освіті НАПН України, з метою її вдосконалення.


3rd Workshop on Digital Transformation of Education (ICTERI 2024)

Інститут цифровізації освіти запрошує до участі у третьому англомовному воркшопі з ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (DigiTransfEd 2024). Семінар рецензований, проводиться у гібридному форматі 23.09.2024 в рамках ICTERI 2024. Дедлайн подання робіт 29.07.2024.

Матеріали найкращих доповідей минулорічного DigiTransfEd 2023 проіндексовано у Scopus: https://ceur-ws.org/Vol-3553


IX МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР «НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД (3L-PERSON-2024)

IX Міжнародний семінар «Навчання впродовж життя з використанням ІКТ: особистісно-орієнтований підхід (3L-Person)» з серії семінарів, що продовжує теми, започатковані у 2016 році та пропонує такі підтемами, що відповідають новим викликам у сфері освіти (наприклад, «Синтетичне навчальне середовище: AR/VR/MR, AI в освіті тощо»). Головною ідеєю серії є створення-розробка-впровадження ІКТ на етапах Академічна → Освіта/Навчання → Промисловість. Швидкий перехід світу на дистанційну форму освіти та роботи призвів до появи гібридної робочої сили та потреб подальшої людино-системної інтеграції (HSI), де під «Системою» мається на увазі, перш за все, система освіти. НSI в освіті розглядається як взаємна адаптація людини та ІКТ до К16 + перекваліфікації протягом усього активного життя людини. 


Конкурси від Національного фонду досліджень України

У грудні 2023 року рішенням наукової ради НФДУ затверджено умови конкурсів: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», «Наука для зміцнення обороноздатності України», «Передова наука в Україні».

Розпочинається відбір проектів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору.