Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01

На базі Інституту цифровізації освіти НАПН України (далі ІЦО НАПН України) з 2010 р. функціонує Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

До складу Спеціалізована вчена рада Д 26.459.01 ІЦО НАПН України наразі залучено 11 докторів наук, які є провідними вченими у галузі цифровізації освіти і науки України.

Підготовлені дисертації проходять ретельний аналіз провідними науковими докторами і кандидатами наук ІЦО НАПН України, а також членами Спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 ІЦО НАПН України.

За період 2011-2023 рр. відбулося 64 захисти дисертаційних робіт, з них 14 докторських та 50 кандидатських.

Всі доктори і кандидати наук, які захистили свої дисертаційні роботи у Спеціалізованій вченій раді Д 26.459.01 ІЦО НАПН України працюють провідними фахівцями у найкращих закладах освіти і наукових установах, зокрема: Інституті цифровізації освіти НАПН України, Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному технічному університеті України «Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського», Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця, Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Державному університеті «Житомирська політехніка», Криворізькому національному університеті, Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет», Сумському державному університеті, Черкаському державному технологічному університеті, Київському університеті імені Бориса Грінченка, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Вінницькому національному технічному університеті, Національному авіаційному університеті, Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, Рівненському державному гуманітарному університеті, Українській інженерно-педагогічній академії, Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Інституті модернізації змісту освіти, Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, Спеціалізованій школі-дитсадок «Лісова казка».

Підготовка захищених здобувачів безпосередньо відбувалась і продовжується у наукових школах ІЦО НАПН України. Ми пишаємося нашими захищеними дисертантами та радіємо, що наукові школи продовжують свій розвиток та набуваю більш масштабного поширення.

1.jpg

2.jpg

Анонси та оголошення

Всеукраїнський інформаційно-просвітницький форум «STEM and FEM»

Запрошуємо 20 жовтня 2023 року до участі у Всеукраїнському інформаційно-просвітницькому форумі «STEM and FEM» на базі Донецького державного університету внутрішніх справ.

Місія форуму: обговорення актуальних питань проблем жінок-науковець в реаліях війни в Україні щодо їхнього розвитку, досягнень та успіху; подолання кризових ситуацій та гендерних стереотипів; популяризація наукової діяльності серед молоді.


ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

3-4 жовтня відбудеться ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми», що проходитиме у Вінницькому  державному  педагогічному  університеті імені Михайла Коцюбинського. Інститут цифровізації освіти НАПН України є співорганізатором заходу. Основними напрямами роботи є: методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання, інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. 


Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Всі зацікавлені особи мають можливість надати свої пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в Інституті цифровізації освіти НАПН України з метою її вдосконалення.