ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

29 жовтня 2020 року відбулося онлайн-засідання Вченої ради Інституту інформаційних технологій і засобів навчання під керівництвом директора інституту Бикова В.Ю.. Головним питанням порядку денного була доповідь Литвинової С.Г. про результати ІІІ етапу наукового дослідження «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів». Заслухавши позитивний експертний висновок комісії, підготовлений Овчарук О.В., завідувачем відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій, члени вченої ради ухвалили рішення про схвалення наукових результатів та продовження їх впровадження в діяльність закладів освіти.

ВР_2.jpg

Світлана Литвинова, також доповіла про результати моніторингу завершеного наукового дослідження «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж» (2015-2017 рр.), відзначивши високу зацікавленість педагогічної спільноти, про що свідчать статистичні відомості Електронної бібліотеки НАПН України.

Членами Вченої ради інституту розглядалися питання науково-організаційної роботи відділу технологій відкритого навчального середовища (Сороко Н.В.); рекомендація до друку матеріалів випуску № 5 Том 79 (2020) електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (Малицька І.Д.); результати річної атестації аспірантів та затвердження індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та тем дисертаційних досліджень аспірантів першого року навчання (Бруяка А.В.)

ВР_3.jpg

Анонси та оголошення

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01

17 грудня 2020 р. об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України відбудеться захист дисертаційної роботи Гриценчук Олени Олександрівни «Інформаційно-освітнє середовище як засіб розвитку громадянської компетентності вчителів у Нідерландах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.


8-й міжнародний семінар Хмарні технології в освіті

Вельмишановні колеги! Запрошуємо вас 18 грудня 2020 року взяти участь у роботі 8-го міжнародного семінару Хмарні технології в освіті

Місця проведення семінару

– очно: Криворізький національний університет, Україна, 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11;

– онлайн: через систему підтримки веб-конференцій.